Sök

Barn som utsatts för brott - teckenspråksfilm

Här får du veta vad du ska göra om du misstänker brott mot barn.

Om du misstänker att ett barn far illa, utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen på telefonnumret 114 14 eller till Socialnämnden. I akuta fall, ring 112.

Förhörsledare som är vana att möta barn

Polisens uppgift är att utreda misstanke om brott. Hos Polisen finns särskilt utbildade barnförhörsledare som är vana att möta och prata med barn som har blivit utsatta för alla typer av brott.

Socialnämnden utreder och bedömer om barnet far illa eller riskerar att utsättas för övergrepp.

Prata med någon vuxen

Om du själv har blivit utsatt för våld eller övergrepp eller blivit kränkt på annat sätt kan det vara bra att prata med någon vuxen som du har förtroende för. Kanske finns någon på din skola – en lärare, kurator eller skolsköterska. Den personen kan ge råd eller hjälpa till om du inte vet vad du ska göra.

Det finns också särskilda organisationer som arbetar med att hjälpa och stödja barn. BRIS, Barnens rätt i samhället, är en av dessa.

Om du vill prata med en polis om vad du varit med om kan du ringa 114 14. Är det akut så ringer du alltid 112.

Organisationer som jobbar för barnens bästa: