Sök

Utsatt för hatbrott - teckenspråksfilm

Här får du information om hur du polisanmäler ett hatbrott och vilket stöd du kan få om du själv har utsatts för ett hatbrott.

Hatbrott är brott som beror på gärningspersonens negativa inställning till vissa grupper i samhället. De grupper som skyddas i hatbrottslagstiftningen är utifrån föreställningar som grundas på:

  • hudfärg.
  • nationellt eller etniskt ursprung.
  • religionstillhörighet eller trosbekännelse.
  • sexuell läggning, det vill säga hetero-, homo-, eller bisexualitet.
  • könsöverskridande identitet eller uttryck till exempel övriga HBTQ-grupper eller annan liknande omständighet.

Du måste inte tillhöra någon av dessa grupper för att bli utsatt för ett hatbrott. Det räcker att gärningspersonen utsätter dig i tron att du tillhör någon av grupperna, till exempel att gärningspersonen tror att du är homosexuell eller kommer från ett annat land.

Om du misstänker att du blivit utsatt för ett hatbrott bör du alltid kontakta polisen och anmäla detta. Du anmäler hatbrott på samma sätt som andra brott.

Det är viktigt att du berättar varför du tror att just du blivit utsatt för brottet när du anmäler det till polisen. Ett exempel är om du blivit misshandlad och gärningspersonen samtidigt säger kränkande saker om din hudfärg eller ditt nationella ursprung.

Anmäl snabbt och berätta allt du vet

Polisen behöver så mycket information som möjligt för att kunna utreda brottet på bästa sätt och för att du ska få den hjälp du behöver. Tiden är också viktig. Försök att alltid anmäla händelsen så snabbt som möjligt.

Polisen ska ta alla brott på allvar. Finns det en skäligen misstänkt person för brottet kommer utredningen ledas av en åklagare.

Råd och stöd under rättsprocessen

Du har i många fall rätt att få stöd från ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en juridiskt kunnig person som kan ge dig råd och stöd under rättsprocessen. En begäran om målsägandebiträde lämnas av polisen till åklagaren. En domstol avgör sedan om det finns behov av ett målsägandebiträde.

Polisen kan hjälpa dig att komma i kontakt med verksamheter som stödjer brottsoffer. På en del orter finns särskilda brottsofferjourer för personer som utsatts för hatbrott.

Hatbrott på polisen.se