Detta gäller för resor med barn

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan variera från land till land. Detta gäller vid inresa till eller utresa från Sverige.

Vid resor till och från länder utanför Schengenområdet måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling.

Även vid resor inom Schengen rekommenderar polisen att samtliga resenärer har med en egen resehandling.

I de fall där en minderårig som är medborgare i ett nordiskt land reser in i Sverige med sin vårdnadshavare, bör den minderårige medges inresa när vårdnadshavaren kan styrka sin identitet och rätt till inresa genom uppvisande av en godtagbar handling, samt påvisa vårdnadshavarskapet. Detta kan till exempel styrkas genom uppvisande av födelseattest eller annat officiellt intyg, och/eller skriftligt medgivande från icke-medföljande vårdnadshavare.

Det ingår i polisens arbete att skydda barn genom att förebygga och förhindra brottslig verksamhet, till exempel människohandel eller egenmäktighet med barn. I praktiken innebär det att det i samband med kontroller kan komma att ställas extra frågor eller vidtas andra åtgärder som till exempel sökningar i datasystem för att säkerställa att allt är i sin ordning, både när barn reser ensamma och i sällskap med vuxna.

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan variera från land till land. Polisen rekommenderar resenärer att kontakta ansvariga myndigheter för att kontrollera vad som gäller i det aktuella landet.