Sök

Utbildningsmaterial för skolan – att ta, ha och dela nakenbilder

Polisens utbildningsmaterial syftar till att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Eleverna får insikt om konsekvenserna av att sprida bilder och filmer.

För årskurs 4–9 och gymnasiet

Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare, fältarbetare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott.

Materialet passar bra att använda kopplat till teman sexualitet, samtycke och relationer som förstärks i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner Lgr22 och gy11 samt centrala innehållet i samhälle och juridik. En fördjupning av berörda centrala innehåll finns i introduktionen i det pedagogiska materialet.

Förebygg sexualbrott på nätet

Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram utbildningsmaterialet för att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Materialet tar bland annat upp följande frågor:

  • Var gränsen går för vad som är brottsligt när det gäller att ta, ha och dela nakenbilder på nätet?
  • Vad säger lagen om de olika brott barn och ungdomar kan utsättas för, men även själv begå?

Materialet baseras på verkliga händelser och rättsfall.

Med det här utbildningsmaterialet vill polisen också bidra till att minska den skuld och skam som många utsatta känner och få fler att be om hjälp och anmäla brott till polisen.

Hur kan du som vuxen skydda barnen?

Polisen Ritha berättar hur du som vuxen kan bidra till att skydda barnen och förebygga sexualbrott på nätet (3:42 min)

Så här kan du använda utbildningsmaterialet

Första lektionen

Använd det pedagogiska materialet (pdf, 3 MB) tillsammans med undervisningsfilmen i klassrummet. Filmen är uppdelad i korta sekvenser som avbryts med frågeställningar. Då pausar du filmen och låter eleverna reflektera utifrån frågan i filmen och frågorna i det pedagogiska materialet som du kan visa på tavlan.

Andra lektionen

Nästa lektion kan du påbörja med Sant eller falskt på sid 16 i det pedagogiska materialet och sedan följa upp med filmen där polisens utredare Therese svarar på 11 frågor om unga på nätet. Förslag på fördjupningsuppgifter finns i början av det pedagogiska materialet. Här finns även viktiga begrepp förklarade.

Dela informationsfolder till föräldrar

Du kan skicka informationsfoldern (pdf, 1016 kB) till föräldrar digitalt och lägga upp den tillsammans med filmerna på klassbloggen. Uppmana gärna föräldrarna att se filmen tillsammans med sina barn och gemensamt reflektera utifrån filmen och foldern. Informationsfoldern kan du även använda vid ett föräldramöte eller liknande.

Filmer

Undervisningsfilm baserad på verkliga händelser och rättsfall (16:36 min)

Polisens utredare Therese svarar på 11 frågor om unga på nätet (4:25 min)

Ta reda på mer

Information på andra webbplatser

Utbildningsmaterial för skolan, Polismuseet