Kontakta registrator på rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

Ditt meddelande skickas till en central adress för rikspolischefens kansli och nationella avdelningar.

Meddelandet behandlas av registrator kontorstid helgfria vardagar. Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.

Du kan också kontakta oss på följande postadress:

Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

Kontaktformulär rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

 • Utdrag från belastningsregistret skickar du till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet.

  Belastningsregistret - begär utdrag

 • Du har rätt att ta del av polisens allmänna handlingar, som inte omfattas av sekretess. Kontakta oss och berätta vilken handling du vill ta del av.
  Ta del av allmän handling

 • Polismyndigheten reglerar vissa skadeståndsanspråk där skadan uppges ha orsakats av polisen. I första hand gäller det när det står klart att personen har rätt till skadestånd.

  Ersättning och skadestånd

 • Medlemsländerna i Schengenområdet har ett gemensamt efterlysningssystem, SIS. I Sverige används SIS av bland annat Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. Du kan begära att få veta om det finns uppgifter om dig i SIS.

  Schengens informationssystem (SIS) – begära ut uppgifter

 • Ange adress och ort om ditt ärende gäller en speciell plats. Det hjälper oss mycket.

  Vill du tipsa polisen om brott? Använd istället vårt webbformulär för tips: Tipsa polisen via webben

Du kan ladda upp högst 4 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb. Om du har problem med att ladda upp dina filer kan du skicka ditt ärende via e-post istället till registrator.kansli@polisen.se.

När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att meddelandet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Till toppen