Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Ny testverksamhet - ansiktsverifiering på flygplats

Den 7 december 2020 påbörjades en testverksamhet på Skavsta flygplats för förbättrad innehavarkontroll i samband med inresekontroll och passkontroll.

Den 7 december 2020 påbörjades en testverksamhet på Skavsta flygplats. Syftet är att utveckla nya metoder för att verifiera korrekt identitet hos användare av resehandlingar i samband med inresekontroll och passkontroll. Piloten innebär att Polismyndigheten behandlar vissa uppgifter från resenärens resedokument, såsom nationalitet, kön, ålder och datum för utfärdande av dokumentet, samt bilder från resehandlingen och ny bild tagen på plats.

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och utlänningsdatalagen (2016:27). Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Möjligheterna att koppla informationen som samlas in under piloten till en enskild person är mot bakgrund av uppgifternas karaktär mycket begränsade. Uppgifterna kommer bara behandlas för teständamål och sparas i upp till två månaders tid. Dina uppgifter kommer inte att överföras till eller avslöjas för andra parter.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling