Sök
Stäng Meny

Utökade tester vid gränskontroll

Våren 2024 pågår ett arbete för en förbättrad ansiktsverifiering vid svenska gränsövergångsställen i samband med gränskontroll. De utökade testerna gäller alla tredjelandsmedborgare, men deltagandet är frivilligt.

Polisen arbetar för att göra gränskontrollen säkrare, enklare och jobbar med Smarta Gränser. Inom ramen för verksamheten kommer polisen att uppta en ansiktsbild vid gränskontrollen. Syftet är att mäta processtider och se hur totaltiden i gränskontroll påverkas. Den upptagna bilden raderas när du har passerat gränskontrollen.

Det nya EU-systemet Entry Exit System (EES), införs av EU i slutet av 2024 och gäller medborgare i länder utanför EU och Schengen.

Dina rättigheter 

Som registrerad har du flera olika rättigheter. Däribland rätten att begära ut information om personuppgiftsbehandlingen och få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att behandlingen av dessa begränsas, samt att göra invändningar mot behandlingen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål om hur polisen behandlar dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten www.imy.se och kan kontakta Polismyndighetens dataskyddsombud på dataskyddsombud@polisen.se 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och utlänningsdatalagen (2016:27). Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kommer bara att behandlas under tiden gränskontrollen pågår och kommer inte att överföras till eller avslöjas för någon annan aktör.