Ny testverksamhet - ansiktsverifiering på flygplats

Den 7 december 2020 påbörjas en testverksamhet på Skavsta flygplats med användning av ansiktsigenkänningsteknik i samband med inresekontroll och passkontroll.

Den 7 december 2020 påbörjas en testverksamhet på Skavsta flygplats med användning av ansiktsigenkänningsteknik i samband med inresekontroll och passkontroll. Syftet är att utveckla nya metoder för att verifiera korrekt identitet hos användare av resehandlingar. Deltagandet i piloten är frivilligt och det kommer att finnas skyltar med information på plats. Om du har valt att delta behandlar Polismyndigheten vissa uppgifter från ditt resedokument, såsom nationalitet, kön, ålder och datum för utfärdande av dokumentet, samt bilder (ny ansiktsbild tagen vid gränskontrollen och ansiktsbild i ditt pass).

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och utlänningsdatalagen (2016:27). Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Möjligheterna att koppla informationen som samlas in under piloten till en enskild person är mot bakgrund av uppgifternas karaktär mycket begränsade. Uppgifterna kommer bara behandlas för teständamål och sparas i upp till två månaders tid. Dina uppgifter kommer inte att överföras till eller avslöjas för andra parter.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling