Sök
Stäng Meny

Ansiktsverifiering på flygplats

Under juli 2021 påbörjades arbetet för en förbättrad ansiktsverifiering på svenska flygplatser, i samband med gränskontroll och passkontroll.

Polisen arbetar för att göra gränskontrollen säkrare och enklare och jobbar med Smarta Gränser. Syftet är att utveckla nya metoder för att verifiera korrekt identitet hos användare av resehandlingar i samband med gränskontroll och passkontroll.

Inom ramen för verksamheten kommer polisen att uppta en ny ansiktsbild vid gränskontrollen och jämföra den med bilden i ditt pass. Detta görs för att verifiera korrekt identitet av den som använder resedokumentet. Den upptagna bilden raderas när du har passerat gränskontrollen.

Dina rättigheter 

Som registrerad har du flera olika rättigheter. Däribland rätten att begära ut information om personuppgiftsbehandlingen och få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att behandlingen av dessa begränsas, samt att göra invändningar mot behandlingen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål om hur polisen behandlar dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten www.imy.se och kan kontakta Polismyndighetens dataskyddsombud på dataskyddsombud@polisen.se

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och utlänningsdatalagen (2016:27). Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kommer bara att behandlas under tiden gränskontrollen pågår och kommer inte att överföras till eller avslöjas för någon annan aktör.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling