Sök

Ditt ansvar som förare och vanliga frågor och svar

Här kan du läsa om vanliga situationer som kan leda till att en parkeringsanmärkning utfärdas, men där orsakerna inte är tillräckliga för att betalningsansvaret ska tas bort. Här hittar du också frågor och svar om bestridande av parkeringsanmärkning.

Alla kan råka fylla i fel registreringsnummer i parkeringsappen eller missa ett vägmärke, men Polismyndigheten kan inte ta hänsyn till den mänskliga faktorn vid prövningen av ett bestridandeärende.

Du betalade för parkeringen men skrev in fel uppgifter

Du som förare ansvarar för att registrera parkeringsavgiften för rätt fordon i din parkeringsapp eller i en parkeringsautomat. Även om du i efterhand kan visa att du betalade för parkeringen, kan du alltså inte få betalningsansvaret borttaget om du råkat slå in fel registreringsnummer.

Du kan inte heller få rätt om du registrerade parkeringen i fel zon eller om du köpte en parkeringsbiljett av ett privat parkeringsbolag när du parkerade på kommunens mark.

Du betalade för parkeringen men detta var inte synligt för parkeringsvakten

Parkeringsvakten måste på ett enkelt och tydligt sätt kunna se att villkoren för att få parkera på platsen är uppfyllda. Om det t.ex. krävs parkeringsavgift ska vakten kunna se att du har betalat rätt avgift för platsen. Om du i efterhand visar upp att du betalade avgift är det inte ett skäl för att betalningsansvaret för en parkeringsanmärkning ska tas bort.

Detsamma gäller om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade men detta inte varit synligt för parkeringsvakten. Betalningsansvaret tas inte heller bort om du i efterhand skickar in en kopia på giltigt parkeringstillstånd, eftersom tillståndet måste vara synligt vid parkeringsvaktens kontroll.

Du parkerade på en gång- eller cykelbana eftersom du hade ett viktigt ärende

Det är aldrig tillåtet att stå med en bil på en gång- eller cykelbana, oavsett om du har ett viktigt ärende eller ska bära tungt vid exempelvis en flytt. Förbudet gäller även motorcyklar och mopeder i klass I. Det gäller också om gångbanan finns på privat mark om platsen är att betrakta som ett område som används för gångtrafik. Det enda undantaget är om du stannat ditt fordon på en gång- eller cykelbana på grund av en nödsituation där det varit fara för liv, hälsa eller egendom.

Du såg inte vägmärket

När du stannar eller parkerar ditt fordon är det ditt ansvar att se till att du följer de regler som finns på platsen. I ansvaret ingår att kontrollera vägmärken och i övrigt ha god kunskap om vilka regler som gäller för att parkera fordon. Det kan även finnas områdesförbud som gäller stora områden där vägmärken inte upprepas på varje enskild gata. På alla platser behövs inte heller vägmärken för att särskilda regler ska gälla. Inom tättbebyggt område får du exempelvis inte parkera i terräng, alltså på ställen som inte är väg (det kan till exempel vara en gräs- eller grusyta). Inom tätbebyggt område gäller även att du inte får parkera längre än 24 timmar i sträck under vardagar om det inte finns ett vägmärke som säger något annat.

Övriga frågor och svar

Var hittar jag mer information om vägmärken och vad som gäller på en viss plats?

Svar på frågor om vägmärken och generella trafikregler kan du hitta i broschyren ”Stanna och parkera” på Transportstyrelsens webbplats. Om du har frågor om vad som gäller på en särskild plats kan du kontakta ansvarig kommun.

Var kan jag läsa mer om  lokala föreskrifter?

Transportstyrelsen har en databas där lokala trafikföreskrifter finns publicerade, www.stfs.se. Har du frågor om lokala trafikföreskrifter kontakta Transportstyrelsen eller ansvarig kommun.

Vad ska jag göra om parkeringsappen eller parkeringsautomaten inte fungerar?

Att en parkeringsapp eller parkeringsautomat är ur funktion och inte kan ta emot betalningen ger dig inte rätt att ändå parkera ditt fordon på en avgiftsbelagd parkeringsplats. På parkeringsautomater finns ofta ett nummer dit du kan ringa och anmäla att automaten är ur funktion och samtidigt få hjälp med hur du går vidare för att kunna parkera.

Hur fastställs felparkeringsavgifter och finns det möjlighet att sänka beloppet?

Det är kommunen som fastställer felparkeringsavgiften. Beloppet får fastställas till minst 75 kronor och till högst 1 300 kr. Avgiften varierar utifrån var och på vilket sätt ett fordon är felparkerat. Polismyndigheten har inte möjlighet att sänka beloppet eller pröva dess rimlighet. Frågor om beloppets storlek kan besvaras av ansvarig kommun.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter på parkeringsvaktens agerande?

Det är kommunen som förordnar parkeringsvakter. Om du har frågor om eller till parkeringsvakter kan du vända dig till ansvarig kommun.

Kan jag få fotot som parkeringsvakten tog på mitt fordon vid felparkeringen ?

Frågor om fotografier hänvisas till den kommun där anmärkningen utfärdats. Det finns inget krav på att en parkeringsvakt ska fotografera felparkeringen vid utfärdandet av en parkeringsanmärkning och det kan därför variera mellan olika kommuner. Polismyndigheten begär bara in eventuella fotografier om det är nödvändigt för utredningen av ett ärende.

Är det ett brott att felparkera?

Du blir inte misstänkt för något brott när du får en parkeringsanmärkning och händelsen registreras inte heller i belastningsregistret.