Sök

Blanketter och kontaktuppgifter

Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand och skicka den sedan med e-post eller brev till polisen. Du kan även fylla i blanketten på en polisstation och lämna in den där.

När du bestrider en parkeringsanmärkning ska du ange varför du bestrider den och vilka bevis du har för att anmärkningen är felaktig. Skicka också med den skriftliga bevisning du angett, till exempel fotografier, intyg eller liknande. Om du inte är ägare till fordonet behöver du fråga ägaren om du har rätt att bestrida parkeringsanmärkningen i ägarens ställe. Om fordonsägaren är ett företag eller en förening är det bara firmatecknaren som får ge dig rätt att företräda företaget eller föreningen. När du fyller i ditt bestridande ska du bekräfta att du har fått godkännande av fordonsägaren. Använd blanketterna nedan för att göra ett bestridande.

BLANKETT för att bestrida parkeringsanmärkning (skriv ut) (pdf, 193 kB)

BLANKETT för att bestrida parkeringsanmärkning (digitalt ifyllbar) (pdf, 1 MB)

BLANKETT fullmakt för att bestrida parkeringsanmärkning (skriv ut) (pdf, 112 kB)

BLANKETT fullmakt för att bestrida parkeringsanmärkning (digitalt ifyllbar) (pdf, 2 MB)

Det finns ingen blankett för att komplettera ett tidigare bestridande eller överklaga ett beslut som polisen tagit kring ett bestridande. Skicka ett mejl eller brev där du anger kompletterande uppgifter eller en motivering till att du vill överklaga beslutet. Glöm inte att ange ditt OCR-nummer eller ärendenummer. Rätt adressuppgifter hittar du nedan.

Hit skickar du ditt bestridande eller andra handlingar

Kontaktuppgifterna gäller när du vill bestrida en parkeringsanmärkning, komplettera uppgifter i ett ärende eller överklaga ett beslut som Polismyndigheten fattat.

Via mejl

Vill du skicka in blanketten eller andra handlingar via mejl använder du någon av mejladresserna nedan. Du väljer den polisregion i vilken parkeringsanmärkningen utfärdades. Det är viktigt att du märker mejlet med ditt OCR-nummer eller ärendenummer om du vill skicka in kompletterande handlingar eller uppgifter i ett ärende som redan handläggs hos polisen.

Gävleborg, Uppsala, Västmanland (polisregion Mitt)

E-post: parkeringsbestridande.mitt@polisen.se

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland (polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se

Stockholm, Gotland, Dalarna, Värmland, Örebro (polisregion Stockholm, inkl. Bergslagen)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne (polisregion Syd)

E-post: parkeringsbestridande.syd@polisen.se

Halland, Västra Götaland (polisregion Väst)

E-post: parkeringsbestridande.vast@polisen.se

Jönköping, Södermanland, Östergötland (polisregion Öst)

E-post: parkeringsbestridande.ost@polisen.se

Via brev

Om du vill skicka in blanketten eller andra handlingar via brev skickar du brevet till följande adress:

Polismyndigheten
Region Nord/Bergslagen/Mitt/Stockholm/Öst/Väst/Syd
(ange endast den region där parkeringsanmärkningen utfärdades)
Box 711
981 27 Kiruna

Det är viktigt att du anger ditt OCR-nummer eller ärendenummer i brevet om du skickar in kompletterande handlingar eller uppgifter i ett ärende som redan handläggs hos polisen.