Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Blanketter och kontaktuppgifter

Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand och skicka den sedan med e-post eller brev till polisen. Du kan även fylla i blanketten på en polisstation och lämna in den där.

När du bestrider en parkeringsanmärkning ska du ange varför du bestrider den och vilka bevis du har för att anmärkningen är felaktig. Skicka också med den skriftliga bevisning du angett, till exempel fotografier, intyg eller dylikt. Om du inte är ägare till fordonet behöver du även skicka med en undertecknad fullmakt från ägaren för att kunna bestrida i dennes ställe. Om fordonsägaren är ett företag eller en förening är det bara firmatecknaren som får ge dig fullmakt. Om polisen inte får in fullmakt i ett ärende där det behövs kan ärendet avvisas.

Det finns ingen blankett för att komplettera ett tidigare bestridande eller överklaga ett beslut som polisen tagit kring ett bestridande. Skicka ett mejl eller brev där du anger kompletterande uppgifter eller en motivering till att du vill överklaga beslutet.  Glöm inte att ange ditt ocr-nummer eller ärendenummer. Rätt adressuppgifter hittar du nedan.

BLANKETT för att bestrida parkeringsanmärkning och fullmakt

BLANKETT fullmakt för att bestrida parkeringsanmärkning (skriv ut)

BLANKETT fullmakt för att bestrida parkeringsanmärkning (digitalt ifyllbar)

Hit skickar du ditt bestridande

Kontaktuppgifterna gäller för inskick av bestridanden, kompletterande uppgifter eller överklagan av ett beslut. Märk mejlet eller brevet med ditt ärendenummer om du vill skicka in kompletterande handlingar eller uppgifter i ett ärende som redan handläggs hos polisen.

Gävleborg, Uppsala, Västmanland (polisregion Mitt)

E-post: parkeringsbestridande.mitt@polisen.se

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Mitt RA Västerås
751 81 Uppsala

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland (polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se

Polismyndigheten
Region Nord
Box 463
901 09 Umeå

Stockholm, Gotland, Dalarna, Värmland, Örebro (polisregion Stockholm, inkl. Bergslagen)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne (polisregion Syd)

E-post: parkeringsbestridande.syd@polisen.se

Polismyndigheten
Region syd
Rättsenhet Syd FVR 4
205 90 Malmö

Halland, Västra Götaland (polisregion Väst)

E-post: parkeringsbestridande.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
Stampgatan/Parkering
405 90 Göteborg

Jönköping, Södermanland, Östergötland (polisregion Öst)

E-post: parkeringsbestridande.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping