Sök

Ansök om att bli förordnad som vägtransportledare

Ansökan om förordnande ska göras inom ett år räknat från sista utbildningsdagen. Till ansökan bifogar du intyg om genomförd grund- alternativt fortbildning för vägtransportledare.

Förhandsbesked – innan du går utbildningen

Är du tveksam till att du uppfyller kraven för att bli förordnad som vägtransportledare kan du ansöka om ett förhandsbesked från polisen.

Begäran om förhandsbesked är avgiftsfri. Du använder samma blankett som för ansökan om förordnande.

 1. Fyll i blanketten digitalt och kryssa i ”Begäran om förhandsbesked” alternativt skriv ut blanketten och fyll i för hand.
 2. Skicka begäran om förhandsbesked med e-post eller post till polisen.

Ansök om förordnande – så här gör du

Ansökan om förordnande ska göras inom ett år räknat från sista utbildningsdagen. Sedan 2023-09-01 ska ansökan skickas till den polisregion är du är folkbokförd.

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Ansökan om förordnande som vägtransportledare (Spara ner och fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

Ansökan om förordnande som vägtransportledare (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 104 kB)

 • Blanketten kan också hämtas på närmaste polisstation.
 • Till ansökan bifogar du intyg om genomförd grund- alternativt fortbildning för vägtransportledare.

2. Skicka ansökan med intyg till polisen med e-post eller post. 

Polisens e-post och postadresser

3. Polisen skickar dig en inbetalningsavi när ansökan registrerats.

4. Betala in ansökningsavgiften

 • Ansökningsavgiften för förordnande som vägtransportledare är 870 kronor.
 • Betala in avgiften så snart du får en inbetalningsavi med OCR-nummer.
 • När ansökningsavgiften är registrerad i systemet börjar handläggningen. Handläggningstiden kan variera regionalt beroende på inflöde av ansökningar. Vanligtvis är den cirka två till tre veckor.

Information för medborgare i annat land än Sverige

 • Är du inte svensk medborgare ska du bifoga en kopia av körkortet till din ansökan. På kopian ska det framgå din körkortsbehörighet. Du ska ha lägst C i körkortsbehörighet.
 • Information om bank och IBAN-nummer framgår av inbetalningsavin som skickas ut när din ansökan har registrerats.

Skicka ansökan via e-post till registrator.mitt@polisen.se eller per post till

Polismyndigheten
Kansli region Mitt
Intern service 2, Västerås
751 81 Västerås

Får inte vara dömd för brott

När du har betalat ansökningsavgift ska ansökan kompletteras med intyg som styrker att du inte har dömts för brott. Dessa utdrag ska du mejla in till polisen

 • Utdrag från polisen - inte äldre än 7 dagar - "Politiattest". Av intyget från polisen ska det framgår att du inte har dömts för något brott - vare sig trafikbrott, brott mot person eller ekonomisk brottslighet.

”Begär utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister”

 • Utdrag från Trafiksäkerhetsverket - inte äldre än 7 dagar. I det fall där trafikbrott registreras hos Trafiksäkerhetsverket - exempelvis i Finland - ska även utdrag skickas med från Trafiksäkerhetsverket. Intyget ska visa att du inte har dömts för trafikbrott.

Utdragen får inte vara äldre än sju dagar när det inkommer till Polismyndigheten

Så snart du har fått intygen ska de skickas med e-post till
funktionsbrevlådan vid polisens rättsenhet i region Mitt