Ansök om att bli förordnad som vägtransportledare

Ansökan om förordnande ska göras inom ett år räknat från sista utbildningsdagen. Till ansökan bifogar du intyg om genomförd grund- alternativt fortbildning för vägtransportledare.

Förhandsbesked – innan du går utbildningen

Är du tveksam till att du uppfyller kraven för att bli förordnad som vägtransportledare kan du ansöka om ett förhandsbesked från polisen.

Begäran om förhandsbesked är avgiftsfri. Du använder samma blankett som för ansökan om förordnande men kryssar i "Begäran om förhandsbesked".

 • Skriv ut ansökan.
 • Skicka ansökan med post till polisen.

Ansök om förordnande – så här gör du

Ansökan om förordnande ska göras inom ett år räknat från sista utbildningsdagen.

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den fyll i för hand.

 • Blanketten kan också hämtas på närmaste polisstation.
 • Till ansökan bifogar du intyg om genomförd grund- alternativt fortbildning för vägtransportledare.

Ansökan om förordnande som vägtransportledare (Spara ner och fyll i digitalt)

Ansökan om förordnande som vägtransportledare (Skriv ut och fyll i för hand)

2. Ansökan och intyget skickar du med post till polisen

3. Betala in ansökningsavgiften

 • Betala in avgiften så snart du får en inbetalningsavi med OCR-nummer.
 • Handläggningen börjar först när ansökningsavgiften har registrerats i systemet. Handläggningstiden är för närvarande cirka två veckor.
 • Ansökningsavgiften för vägtransportledare är 870 kronor.

Skicka ansökan till

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Mitt RA Västerås
751 81 Uppsala

Information för medborgare i annat land än Sverige

 • Är du inte svensk medborgare ska du bifoga en kopia av körkortet till din ansökan. På kopian ska det framgå din körkortsbehörighet. Du ska ha lägst C i körkortsbehörighet.
 • Information om bank och IBAN-nummer framgår av inbetalningsavin som skickas ut när din ansökan har registrerats.

Får inte vara dömd för brott

När du har betalat ansökningsavgift ska ansökan kompletteras med intyg som styrker att du inte har dömts för brott. Dessa utdrag ska du mejla in till polisen

 • Utdrag från polisen - inte äldre än 7 dagar - "Politiattest". Av intyget från polisen ska det framgår att du inte har dömts för något brott - vare sig trafikbrott, brott mot person eller ekonomisk brottslighet.

”Begär utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister”

 • Utdrag från Trafiksäkerhetsverket - inte äldre än 7 dagar. I det fall där trafikbrott registreras hos Trafiksäkerhetsverket - exempelvis i Finland - ska även utdrag skickas med från Trafiksäkerhetsverket. Intyget ska visa att du inte har dömts för trafikbrott.

Utdragen får inte vara äldre än sju dagar när det inkommer till Polismyndigheten

Så snart du har fått intygen ska de skickas med e-post till
funktionsbrevlådan vid polisens rättsenhet i region Mitt