Sök
Stäng Meny

Trafik och fordon - teckenspråksfilm

Här får du information om hur polisen arbetar mot trafikbrott som till exempel hastighetsöverträdelser, drog- och rattfylleri.

Detta gäller för rattfylleri

Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Rattfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet.

Föraren kan dömas till fängelse i högst två år. Även förare som varit avsevärt påverkad av alkohol eller andra medel eller inneburit en stor fara för trafiksäkerheten kan dömas för grovt rattfylleri.

Detta gäller för sjöfylleri

Den nedre promillegränsen för sjöfylleri är 0,2. Promillegränsen för grovt sjöfylleri är 1,0. Sjöfylleri kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt sjöfylleri kan föraren dömas till fängelse i högst två år.

Mer information:

Om fordon, trafikregler samt skatter och avgifter hos Transportstyrelsen.

Om körkort hos Transportstyrelsen (dessa sidor omnämns som Körkortsportalen i filmen).