Sök

Sexualbrott - teckenspråksfilm

Här får du information om hur du gör om du har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Om du har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp ska du så snart som möjligt kontakta Polisen. Spår som kan bli viktiga bevis i en rättegång kan finnas kvar i några dygn efter det inträffade, ibland längre. Som längst kan spår finnas kvar i tio dygn.

Därför bör du göra en polisanmälan

Du är inte skyldig att anmäla brott, men om du gör en polisanmälan får du möjlighet till upprättelse genom att gärningspersonen kan dömas. Det kan även hindra att gärningspersonen fortsätter att begå brott, mot dig eller andra. En polisanmälan är också nödvändig för att du ska kunna få ersättning från Brottsoffermyndigheten i de fall gärningspersonen inte kan bindas till brottet.

Du kan alltid kontakta Polisen på telefonnummer 114 14, även om du inte vill göra en polisanmälan. Polisen svarar gärna på dina frågor och kan ge dig råd eller hjälpa dig att komma i kontakt med en stödorganisation. I akuta ärenden ring alltid 112.

Få stöd och hjälp

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, oavsett könstillhörighet, kan ringa kostnadsfritt för att få råd, stöd och hjälp. Linjen är bemannad dygnet runt av utbildad personal som är van att möta människor i kris eller svåra livssituationer. Du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning. Brottsofferjourernas Riksförbund har också en nationell telefoncentral dit du kan ringa för att få hjälp och stöd.

Juridiskt och personligt stöd

Du har som brottsutsatt i många fall rätt till ett juridiskt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, som juridiskt och personligt stöd. Om du anmält brottet och en brottsutredning börjar är det åklagaren som ansöker om ett målsägandebiträde till dig.

Tillägg till filmen: Från och med 1 juli 2018 har alla som utsatts för en misstänkt våldtäkt rätt till ett målsägandebiträde.

Läs mer: