Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Till och med 31 januari 2022 råder det ett inreseförbud för resor till Sverige från alla länder. Från ett EU/EES-land räcker det med ett giltigt covidintyg för att undantas och få resa in.

Uppdaterad 2022-01-21.

Ändrade inreseregler från 21 januari 2022

Regeringen ändrade inreseförbudet från och med 21 januari 2022. Nu är fullvaccinerade som har vaccinintyg, eller intyg om tillfrisknande undantagna testkrav vid inresa från EES*. Tidsgränsen för negativt covid-19-test utökas till 72 timmar. Självtest utan intyg accepteras inte. Vissa begränsningar finns. Särskilda regler gäller för gränsarbetare.

Se gällande regler för:

Inresebehandling

Som huvudregel kommer du att inresebehandlas in i Schengenområdet i det första Schengenlandet du ankommer till, även om du har en biljett vidare till Sverige. Om så är fallet kommer inreserestriktionerna för inresa från ett EU/EES-land att tillämpas när du reser in i Sverige. Fråga flygbolaget om du kommer inresebehandlas i transitlandet. Kom ihåg att kontrollera inresereglerna i transitlandet direkt med deras gränspolis. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör inresa i Sverige.

Information för icke EES*-medborgare (tredjelandsmedborgare)

Information om giltiga covidintyg

Översikt inreseförbud

Svenska medborgare

Utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, har giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus minst 1 år

För att räknas som bosatt måste du kunna styrka att du har eller kommer att ha sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. Detta görs till exempel med ett utdrag från folkbokföringen, giltigt uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige på minst ett år. Andra exempel är att visa ett hyreskontrakt eller att du kan styrka studier vid svenskt lärosäte i minst ett år och har rätt tillstånd för detta. 

Utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, har giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus kortare än 1 år

Arbetspendlare/gränsarbetare

Inresa från ett annat EES*-land, inkl. Norden

EES*-medborgare

Inresa från ett land utanför EES*

Mer information för dig som reser in från ett land utanför EES* (tredjelandsmedborgare) 

Notera att om du mellanlandar i ett EES*-land och inresebehandlas där räknas som resenärer från EES*, och reglerna för resenärer från EES* kommer gälla för inresa i Sverige, inte ditt ursprungsland.

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz, San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare  inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag, eller vara ett undantagsland eller ett så kallat godkänt land, för att få resa in.

Efter ankomst

Alla som har rest utomlands uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller testning efter ankomst. 

Mer information finns på vår sida med frågor och svar om inreseförbudet.

Tredjelandsmedborgare (icke-EU/EES*) måste omfattas av ett undantag för att få resa in. Mer information om undantagen finns på inresesidan för tredjelandsmedborgare.

Inreseförbudet gäller i dagsläget till och med 31 januari 2022 men kan komma att förlängas.

Beslut fattas vid gränskontrollen

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras generellt med hänvisning till lagstiftningen och är inget förhandsbesked. I första hand hänvisas frågor till:

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Frequently asked questions: entry ban (English)

Operatörer som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på webbplatsen.

Sammanställning av undantagen

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan giltigt covidintyg, oberoende av avreseland:

 • Svenska medborgare.
 • Utländska medborgare som är eller planerar vara bosatta i Sverige i minst ett år.
 • Personer med trängande familjeskäl.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.
 • Personer som är i behov av internationellt skydd (t.ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl.
 • Sjömän.
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters kurirer.
 • Personer som har bjudits in av Regeringskansliet.

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan giltigt covidintyg vid inresa endast från ett annat EES*-land:

 • Personer under 18 år.
 • Någon som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som
  inte kan anstå.
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel. 
 • Personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark.

Mer information om vad som gäller för resenärer som inte är undantagna inreseförbudet, finns på sidan för tredjelandsmedborgare. Vad som gäller för själva testet finns på sidan om covidintyg.

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Lagstiftning

Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.

Om du inte får resa in i Sverige, kommer du få ett avvisningsbeslut där det står anledning till varför du inte får resa in. Detta kan överklagas till Migrationsverket enligt gällande rutiner. Mer information om hur står på det skriftliga beslut du fick vid avvisningen. Det går inte att kontakta Polismyndigheten via mejl eller telefon för att överklaga. 

Lagstöd och länkar

Lagstöd och länkar om det tillfälliga inreseförbudet

Vi hänvisar också till regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige samt Schengens gränskodex och viseringskodex. Frågor om visering och uppehållstillstånd hänvisas till Migrationsverket

EU-kommissionens Schengenkalkylator för att räkna ut antal tillåtna dagar inom Schengenområdet.