Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillfälliga gränskontroller - polisens arbete

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet.

Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn.

Från och med den 2 juli 2018 så kan gränskontroller också komma att utföras i hamnarna i Ystad, Karlshamn, Karlskrona och Stockholm. Gränskontroller kan också utföras i den Schengen-interna flygtrafiken på flygplatserna Arlanda, Bromma, Landvetter samt Malmö Airport.

Polisen kontrollerar att du har giltiga resehandlingar med dig.

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

 • Pass
 • Nationellt id-kort
 • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

Giltiga resehandlingar för övriga medborgare

 • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.
 • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter hemresan. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa till Sverige från olika länder hos Regeringskansliet eller Migrationsverket.

Regeringskansliets webbplats

Migrationsverkets webbplats

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är giltiga resehandlingar.

Ej giltiga resehandlingar

 • Id-kort utfärdade av Skatteverket gäller inte som resehandling mer än i Sverige. 
 • Olika typer av bankkort är inte giltiga resehandlingar.

Undantag från krav på giltiga resehandlingar

Barn som reser med sin vårdnadshavare

En minderårig nordisk medborgare som reser med sin vårdnadshavare men utan egen resehandling, kan styrka sin rätt att resa in i Sverige genom att vårdnadshavaren uppvisar en giltig resehandling som styrker rätt till inresa enligt beskrivningen ovan, samt påvisar att hen är barnets vårdnadshavare.

Skolresor och liknande resor

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens medlemmar.

Skrivelsen ska innehålla

 • de minderårigas personuppgifter
 • godkännande från vårdnadshavare för de minderåriga om att den medföljande vuxne är ansvarig.

Den vuxne ska även kunna styrka sin egen rätt till inresa och till vistelse. Dessutom ska den vuxne klart kunna visa att de minderåriga deltar i en organiserad gruppresa inom t.ex. skol- eller fritidsverksamhet.

Regler om medborgarskap

Samtliga minderåriga ska vara medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och bosatt i något av dessa länder.

För minderåriga som inte är EES-medborgare men bosatta med uppehållstillstånd i en medlemsstat ska Migrationsverkets blankett "Förteckning över deltagare i skolresor inom EU" fyllas i av ansvarig lärare eller liknande.

Förteckning över deltagare i skolresor inom EU finns på Migrationsverkets webbplats

Viktigt vid bedömning av inresa

Vid samtliga bedömningar i samband med gränskontrollen ska man tänka på risken för illegal invandring samt på hot mot den allmänna ordningen och säkerheten.

När man bedömer minderårigas rätt till inresa under de former som beskrivs här ska man dessutom särskilt tänka på riskerna för människohandel och egenmäktighet.

Gränskodex art. 6.2. är tydlig med att när gränskontrolltjänstemän utför in- och utresekontroller får de inte diskriminera personer på grund av något av följande: kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. En persons etnicitet kan därför inte enskilt ligga till grund för bedömningen av om en person, eller grupp av personer, ska kontrolleras.

Relaterad information

Till toppen