Sök

När hon kontrollerade varje steg jag tog

När hon kontrollerade varje steg jag tog. När vi träffades hade hon väldigt bråttom att binda upp mig. Hon ville flytta ihop och stadga sig. Men snart satte hon upp regler om allt från hur jag fick umgås med vänner till hur jag skulle förhålla mig till jobbfester och övertid. Om något inte blev exakt som hon ville straffade hon mig på något sätt. Hon kunde säga att det här har vi bestämt, utan att vi ens hade pratat om saken. Hon hittade olika sätt att begränsa och kontrollera mig.

När jag började backa visade det sig inte vara så lätt. Hennes passiva aggressivitet kunde se oförarglig ut i varje situation för sig. Men sammantaget blev jag som en marionett hon kunde leka med, genom att hota och manipulera. Hon skulle ha sin vilja igenom till varje pris. Om jag tog upp att jag kände mig ledsen eller överkörd så lade hon över det på mig, att jag hade problem och borde söka hjälp. Det var svårt att förstå vad som egentligen hände. Hon kallade ju mig aldrig fula ord eller slog. Jag ville separera men var så nedbruten. Jag vågade berätta för en vän som hade misstänkt att något var fel. Genom hans stöd fick jag kraft att stå på mig. Hon fortsatte hota och till slut gjorde jag en polisanmälan. Jag satte gränser gång på gång, men till slut kunde jag lämna, och blev lämnad i fred.