Polisens volontärer

En volontär inom polisen är en person som på frivillig grund hjälper polisen med olika uppdrag för att bidra till ett tryggare samhälle.

Polis och polisvolontärer i samspråk

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Exempel på volontärernas uppdrag

  • Nattvandringar och andra trygghetssatsningar
  • Sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
  • Bistå polisen vid olika arrangemang
  • Vägleda brottsoffer, till exempel ge råd om hur de kan få hjälp

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Volontärerna kompletterar polisen

Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, men de fyller en viktig funktion som ett extra par ögon och öron som kan rapportera direkt till polisen.

Volontärerna får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen genomförs oftast i grupp.

Om du vill bli volontär

Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär kan du kontakta polisen.

Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen. Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Kontakt för dig som är intresserad eller redan är en av polisens volontärer

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00