Sök
Stäng Meny

Ellen arbetar som handläggare vid rättsenhet Syd

Ellen arbetar som handläggare vid rättsenhet Syd och hon jobbar i Växjö.

Porträttbild på Ellen som jobbar som handläggare.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar med vapenärenden. Det innebär ett brett spann av arbetsuppgifter, exempelvis licenshantering, prövning för att bedriva handel med vapen, utfärda förvaringstillstånd, skrotning av vapen, omhändertagande av vapen samt återkallelse av tillstånd.

Mitt huvudsakliga ansvarsområde är vapen i dödsbon. Då en vapeninnehavare avlider guidar polisen allmänheten i hur vapnen kan avyttras. Jag har kontinuerlig kontakt med dödsboet för att hjälpa och vägleda dem i den situation de befinner sig i. 

Vad gjorde att du sökte till polisens rättsavdelning?

Jag har alltid sett Polismyndigheten som en spännande arbetsgivare. Jag fick möjligheten att ansvara för vapenamnestin i Kronobergs län 2018. Det var en tidsbegränsad anställning och efter det fick jag möjligheten att vara kvar.

Jag har en utbildning i Sociologi och ett eget vapenintresse. Det var lockande att kombinera ett eget intresse med att göra någonting som har betydelse för andra.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är variationen mellan handläggning av ärenden och praktiskt arbete. Jag gillar också att vi handlägger många olika typer av ärenden, det är så brett! I takt med att samhället ändras stöter vi på nya frågor från allmänheten vilket gör att det alltid finns nya saker att lära sig. Som handläggare har man mycket kontakt med allmänheten, jag gillar verkligen den sociala delen av jobbet!