Sök
Stäng Meny

Frida arbetar som sekretesshandläggare vid rättsenhet Väst

Frida arbetar som sekretesshandläggare vid rättsenhet Väst och jobbar i Göteborg.

Porträttbild på Frida som jobbar som sektretesshandläggare.

Vad jobbar du med?

Mitt jobb är att ta första beslutet i vilka handlingar som kan lämnas ut, eller vad som omfattas av sekretess, när en förundersökning eller andra handlingar begärs ut.  Det är mycket juridik och mycket läsande av förundersökningar. Bedömningarna görs utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Jobbet kräver att man sätter sig in i handlingarna/förundersökningen i detalj och man får på så sätt följa utredningsarbetet hela vägen.

Jobbet innebär många kontakter inom polisen. Exempelvis kontakter med förundersökningsledare för att får deras syn på vad som kan omfattas av sekretess. Det kan till exempel gälla gängrelaterade ärenden, då är det viktigt att ha kontakt med förundersökningsledarna så vi inte lämnar ut något som kan vara hemligt i morgon.

Vad gjorde att du sökte till polisens rättsavdelning? 

Anledningen till att jag sökte var att jag alltid varit intresserad av hur polisen utreder ett brott. Att vara en del av utredningen men för den saken inte vara på ute på fältet. Det var det som ledde in i juridikstudier.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att få vara med i utredningen och följa den. Jag får lära mig mycket hur de tänker i den brottsutredande verksamheten. Det är även givande att vara i kontakt med personer som begär handlingar och som har funderat på saker i många, många år. Att kunna hjälpa dem att få ta del av de handlingarna som de söker, att hjälpa dem att få ett avslut på sådant som de funderat på.

Det är även väldigt varierande, allt från enkla ärenden till väldigt komplexa på flera tusen sidor. Det är väldigt tillfredställande att det inte bara är att mata på, utan ibland måste man också sätta sig ner och fundera. Det är en bra variation.