Sök
Stäng Meny

Helena arbetar som jurist med fokus på dataskydds- och penningtvätt

Helena arbetar som jurist med fokus på dataskydds- och penningtvättsfrågor.

Helena

Vad gör en jurist på polisen?

Min roll som jurist på rättsavdelningen (enheten rättslig styrning och stöd, RSS) innebär att ge rättsligt stöd och rättslig styrning till polisens brottsbekämpande verksamhet. Jag arbetar med rättsliga bedömningar inom dataskyddsområdet, och främst frågor som berör både underrättelse- och utredningsverksamheten. Jag ger även rättsligt stöd i frågor om finansiell brottslighet och då särskilt frågor rörande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Dagen inleds oftast med ett socialt incheckningssamtal med övriga kollegor i min grupp på RSS. Därefter lägger jag några timmar på att arbeta med en konsekvensbedömning för att bedöma risker, åtgärder och konsekvenser av en ny eller förändrad personuppgiftsbehandling. Före lunch hanterar jag en snabb operativ fråga från finanspolissektionen vartefter jag tar en lunchlöptur runt Kungsholmen. Efter lunchen bereder jag ett remissvar gällande ny lagstiftning på penningtvättsområdet och avslutar arbetsdagen med att, tillsammans med en annan juristkollega, delta på ett projektmöte med personer från Noa och it-avdelningen för en planerad it-utveckling.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag har fördelarna med att arbeta med mycket kompetenta juristkollegor och andra funktioner i en verksamhet som är i ständig förändring vad gäller utvecklingen av nya metoder för brottsbekämpningen. Även om jag i rollen som jurist har en stödjande funktion till den operativa verksamheten är det oerhört givande att vara en del av polisens samhällsviktiga uppdrag att stävja brottsutvecklingen. Jag uppskattar även att vi på rättsavdelningen har ett bra diskussionsklimat och att alla tar ett stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Även om arbetet ibland kräver snabba svar och kan vara intensivt i perioder finns det även tid för återhämtning.