Sök
Stäng Meny

Lars är processledare för bevakningsfrågor på enheten för förvaltningsrätt

Lars jobbar som processledare för bevakningsfrågor på enheten för förvaltningsrätt och jobbar i Stockholm.

Porträttbild på Lars som jobbar som processledare.

Vad jobbar du med?

Mitt jobb innebär ett otroligt varierat arbete där strategiska uppgifter blandas med ren handläggning. På den strategiska nivån  är det mycket kontakter med externa parter som kommuner, länsstyrelser och bevakningsorganisationer där den gemensamma nämnaren är att vi ska kunna bidra till att öka tryggheten i samhället. Jag arbetar även med att hålla ihop myndighetens struktur för intern samverkan i bevakningsfrågor.

Mer konkret jobbar jag med att ta fram föreskrifter för bevakningsföretag och annan bevakningspersonal. En annan uppgift är att vara med som expert i olika utredningar, till exempel sitter jag med i en utredning (lagstiftningsarbete) gällande ordningsvakter. Det var ett initiativ togs av oss på enheten varpå hemställan gjordes av Polismyndigheten till justitiedepartementet. Mitt arbete täcker även in annat utvecklingsarbete, till exempel hur ordningsvakter ska kunna sköta sin avrapportering till polisen i sina mobiltelefoner.

Jag jobbar även med handläggning av ärenden, som remisser från länsstyrelser gällande auktorisationer av bevakningsföretag.

Vad gjorde att du sökte till polisens rättsavdelning? 

Jag har tidigare jobbat som polis i yttre tjänst och då i en roll som innebar mycket kontakter med ordningsvakter, vilket gjorde att jag fick ett intresse för det. Inom ramen för ett chefsprogram kom jag sedan att hamna på enheten som jobbade med ordningsvaktsfrågor.

Det är väldigt kul att komma från den yttre verksamheten och kunna ha med sig den erfarenheten in och jobba med strategiska frågor. Samt att kunna ta med sig det tillbaka, att försöka förklara för den operativa verksamheten varför förändringsarbeten till exempel kan ta tid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att vi faktiskt påverkar! Vi har en faktisk påverkan på samhället i ordningsvaktsfrågorna. Vi jobbar med samhällsviktiga frågor som gör skillnad till exempel genom det nu pågående lagstiftningsarbetet. Att jobba för en bättre lagstiftning är otroligt stimulerande.

Sen har jag förmånen att få arbeta i en fantastiskt fin grupp med hög kompetens både yrkesmässigt och socialt.