Sök

Louise är jurist vid rättsenhet Syd

Louise arbetar som jurist vid rättsenhet Syd och jobbar i Malmö.

Porträttbild på Louise som jobbar som jurist.

Vad jobbar du med?

Jag arbetar med intern juridisk rådgivning till polisområdena i regionen, men ger även rådgivning till de medarbetare inom myndigheten som arbetar med förvaltningsrättsärenden. Jag handlägger remisser till Justitieombudsmannen det vill säga ärenden som handlar om klagomål riktade mot polisen. Jag fattar även myndighetsbeslut i sekretessärenden.  För närvarande är det emellertid stort fokus på kamerabevakningsfrågor där jag gör bedömningar och ger stöd till regionen.

Jag är även jurist vid särskilda händelser, så kallad stabsjurist. Då fungerar jag som internt juridiskt stöd till kommenderingschefen, stabschefen och den övriga staben. Ofta handlar det om att vara delaktig i diverse rättsliga bedömningar såsom att utföra rättsutredningar och stödja beslutsfattarna med att ge en inriktning i rättsliga frågor, det vill säga agera som juridisk rådgivare i vilken väg man bör gå.

Jag håller också en del utbildningar inom myndigheten, främst inom offentlighet och sekretess, ordningslagen och kamerabevakningslagstiftningen.

Vad gjorde att du sökte till polisens rättsavdelning? 

Efter genomförd tingstjänstgöring, arbete på advokatbyrå och en tid som föredragande i hovrätt såg jag en annons som jurist inom polisen. Tanken var att efter en tid söka mig tillbaka till domstol men det var så pass spännande inom polisen att jag stannat kvar. Nu har jag jobbat som jurist inom polisen i 13 år.

Det som gjort att jag stannat är omväxlingen, att ingen dag är den andra lik och känslan av att göra skillnad. Det är ett självständigt arbete där man kombinerar en rådgivande roll med beslutsskrivande och utbildningsinsatser. En annan sak som gjort att jag stannat är mina kollegor! Såväl de närmsta kollegorna som alla andra polisanställda jag möter i mitt arbete.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Känslan av att kunna bidra till att göra rätt! Jag stöttar dagligen mina kollegor inom polisen i deras arbete för att säkerställa att polisen agerar rätt. Omvänt värnar vi på polisen om att allmänheten alltid behandlas rätt och korrekt.