Sök
Stäng Meny

Lucas är chef för rättstillämpningsgruppen vid rättsenhet Bergslagen

Lucas är chef för rättstillämpningsgruppen vid rättsenhet Bergslagen och jobbar i Karlstad.

Porträttbild på Lucas som är chef.

Vad jobbar du med?

Den stora delen av chefsuppdraget går till att leda och planera verksamheten, att vara framåtblickande och inrikta det rättsliga stödet. Utöver det har jag ett ansvar att få mina medarbetare att känna sig trygga i rollen som jurister och motivera dem till personlig utveckling. 

Jag vill ge mina medarbetare stor frihet att anpassa sitt arbetssätt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Jag sätter målen vi har, såväl kortsiktiga som långsiktiga samt att jag sätter ramarna för verksamheten.

Vad gjorde att du sökte till polisens rättsavdelning?

Jag började som jurist inom polisen och sökte det jobbet för att polisen har så central roll i samhället. Juristernas roll inom polisen ger en stor chans att bidra i rättsliga frågor som berör samhället. Det man gör ger omedelbar effekt för samhället.

Jag sökte sedan uppdraget som gruppchef för möjligheten att bidra till andras utveckling. Jag kände att jag ville motivera andra till att utvecklas och samtidigt kunna bidra med mina idéer för att verksamheten som helhet ska bli mer effektiv.

Vad är det bästa med jobbet?

Det absolut bästa med jobbet är utmaningen, att det är så bred variation på frågeställningarna som kommer in. Jag gillar de härliga relationerna som man bygger upp med sina medarbetare, men även den utamning som ett personalansvar innebär, att försöka sammanfläta individuella önskemål med verksamhetsmål och samtidigt försöka förena en individs utveckling med gruppens utveckling.