Jobba med it-forensik

Vad sägs om att jobba i en kreativ miljö med en mångfald av expertis inom it och undersökningar som bidrar till brottsutredningar? Välkommen att kolla in vad några av våra it-forensiker berättar om sina jobb. Och missa inte våra lediga tjänster.

Den it-forensiska verksamheten i polisen är under stark utveckling. I korta drag handlar it-forensik om att i brottsutredningar planera, säkra, extrahera, analysera och värdera digitala spår från elektroniska enheter eller källor. Vi bedriver it-forensisk verksamhet i alla våra sju polisregioner, vid informationstekniksektionen på nationellt forensiskt centrum (NFC) och vid vår nationella operativa avdelning (Noa).

Vill du bli en av oss

”Att kunna hjälpa till att lösa brott är en absolut ära och ett privilegium. Det är väldigt givande att veta att du har hjälpt någon att få rättvisa och att du gör världen till en bättre plats. Men jag älskar också de människor jag jobbar med, vi är vanliga killar och tjejer som trivs och har ett gemensamt intresse.”

Kelvin Aiwemhenle, it-forensiker

"Metoderna vi utvecklar används i polisens utredningsarbete"

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Denise Härnström arbetar med it-forensik inom bild- och ljudanalys och finns på sektionen för informationsteknik på polisens nationella forensiska centrum, NFC.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

"Vi jobbar med automatisk bild- och ljudanalys. Vi utvecklar metoder för att automatiskt kunna analysera stora mängder video- och ljudmaterial, exempelvis att kunna filtrera fram en bil med en viss registreringsskylt i flera veckor långt material. Metoderna kan sedan användas i polisens utredningsarbete där stora datamängder behöver analyseras. Eftersom teknikutvecklingen är så snabb inom det här område är det också viktigt att vi håller oss uppdaterade genom omvärldsbevakning."

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

"Något som är positivt med min roll är att arbetsdagarna är väldigt varierande. En dag kan jag sitta med programmering, en annan dag kan det röra sig om att hålla i en utbildning för poliser i regionerna som ska arbeta med automatisk bildanalys. För att hänga med i utveckling kan jag vara med i en konferens eller läsa artiklar. I dagsläget handleder jag även två studenter i deras examensarbete inom automatisk ljudanalys."

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

"Sök! Här får du vara en del av den tekniska utvecklingen inom ett väldigt spännande område. Du behöver inte ha någon forensisk bakgrund, utan det är utbildning och erfarenhet som du får på jobbet."


"Om du tilltalas av teknisk problemlösning och utveckling"

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Johnny Bengtsson arbetar som it-forensiker inom hårdvaruforensik och finns på sektionen för informationsteknik på polisens nationella forensiska centrum, NFC.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

"Arbetsuppgifterna i vår grupp är väldigt varierande. Utöver hårdvarunära undersökningar och analyser av elektronikkonstruktioner, så bedriver vi också metod- och verktygsutveckling och tillämpad forskning inom hårdvaruforensik. Vi ansvarar för vår egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning, men även för att analysverktyg och mätutrustningar köps in eller tekniskt kravställs i samband med offentliga upphandlingar. Gruppen har också vissa åtaganden genom både nationellt och internationellt drivna projekt, liksom samarbeten och informationsutbyten."

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

"Egentligen finns det inga vanliga dagar, då arbetsuppgifterna är väldigt situationsbaserade. Det kan vara allt ifrån att granska kollegors arbetsblad och utkast till utlåtanden, kunskapsinhämtning, administrativa sysslor, eller perioder som går till metodutveckling. Emellanåt viks tid åt samarbeten med externa parter i olika projekt eller konstellationer, eller att ta fram underlag till presentationer eller till dokumentation."

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

"Om teknisk problemlösning och utveckling är något som tilltalar dig, så tycker jag att vår arbetsplats absolut är en intressant kandidat. Här finns trygg anställning, frihet och inflytande i arbetsplaneringen och duktiga kollegor, och inte minst gehör för egna idéer och förslag."

Just nu har vi flera lediga tjänster

Här hittar du lediga jobb som it-forensiker. 
Sök lediga jobb 

Prenumerera på ledig jobb

"Vi ska vara ledande inom den forensiska utvecklingen av sensorbaserade metoder"

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Håkan Larsson är it-forensiker och arbetar inom området sensorteknik.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

"Vårt uppdrag är att vara ledande inom den forensiska utvecklingen av sensorbaserade metoder för att skapa ökad förståelse för brottshändelser på ett rättssäkert sätt, med rätt kvalitet. Vi arbetar med teknikutveckling som kommer till användning vid forensiska undersökningar."

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

"Den ena arbetsdagen behöver inte vara den andra lik. Ena dagen kan innebära mycket arbete framför en dataskärm, en annan att befinna sig på en brottsplats för att samla in data. Variationen är det jag gillar med mitt arbete."

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

"Ta chansen att arbeta inom ett område där du kan göra nytta. Vi arbetar med intressant teknik som används på ett samhällsnyttigt vis."


"Att vara med och bidra i brottsutredningar tilltalar mig"

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Erica Hedberg är it-forensiker inom bildbiometri.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

"Vi gör en massa olika saker, men kärnan är de forensiska undersökningarna. I min grupp handlar det om jämförande bildundersökningar, med syfte att bedöma identitet på avbildade personer och objekt. Utöver det jobbar vi med FoU (forskning och utveckling, reds.anm.), processtyrning, utbildning och så ingår vi i flera nationella och internationella samarbeten."

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

"När jag utför en forensisk bildjämförelse granskar jag bild och, eller video och jämför aktuell person eller aktuellt objekt med ett jämförelsematerial. Undersökningen dokumenteras noggrant i ett arbetsblad. Våra undersökningar medgranskas alltid, vilket innebär att en kollega granskar kritiska moment i undersökningen, såsom noterade observationer och värderingar av jämförelser. Resultat och slutsats från undersökningen dokumenteras i ett sakkunnigutlåtande, som skickas till beställaren av undersökningen. Innehållet i mina arbetsdagar varierar dock, vilket jag uppskattar. Mina vanligaste arbetsuppgifter är dessa bildundersökningar, men också uppgifter som rör metodutveckling och utbildning för olika målgrupper inom rättsväsendet."

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

"Sök! Det är ett intressant och givande jobb där man är en viktig pusselbit i rättskedjan. Och du kommer till en väldigt spännande arbetsplats och får vara med och bidra i brottsutredningar. Det är vad som tilltalar mig."