Madeleine arbetar som registrator vid rättsenhet Väst

Madeleine arbetar som registrator vid rättsenhet Väst och jobbar i Göteborg.

Porträttbild på Madeleine som jobbar som registrator.

Vad jobbar du med?

Jobbet innebär att jag registrerar i polisens allmänna diarium. Det kan exempelvis vara begäran om allmän handling från allmänheten och media, eller exempelvis remisser från kommun och länsstyrelse där Polismyndigheten ska yttra sig. Jag hanterar också myndighetens officiella funktionsbrevlåda och polisens hemliga diarium. Jag ger stöd till kollegor när de har frågor om, eller behöver hjälp med, diarieföring i allmänna diariet.

Jag jobbar också med posthantering och telefon, till exempel samtal som kopplas fram när någon begär ut allmänna handlingar eller om någon kollega behöver hjälp med polisens allmänna diarium. Vidare jobbar jag med kvalitetssäkring av det allmänna diariet.

Vad gjorde att du sökte till polisens rättsavdelning?

Jag är utbildad paralegal och har tidigare arbetat som handläggare på domstol. Jag trivs väldigt bra inom rättsväsendet. När jag såg den här tjänsten så hade den mycket av det jag sökte och jag kände att det var en tjänst som nog skulle passa mig – och det var det också!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få jobba i en spännande myndighet i en viktig funktion. Innan jag sadlade om till paralegal så arbetade jag i flera år som journalist och jag har haft mycket kontakt med myndigheter, bland annat Polismyndigheten. Jag vet därför vikten av offentlighetsprincipen. I den här rollen så får jag chansen att värna om den och arbeta för att det ska vara smidigt och rättssäkert att begära ut allmänna handlingar. Sedan så har jag också väldigt trevliga kollegor!