Mattias arbetar som dataskyddsombud

Mattias Råbe arbetar om dataskyddsombud.

Mattias

Vad gör ett dataskyddsombud på polisen?

Jag kontrollerar att Polismyndigheten följer den lagstiftning som skyddar enskildas personliga integritet, bland annat GDPR. Det kan handla om allt från polisens särskilda register eller e-tjänster till sociala medier, kamerabevakning och nya AI-förmågor. Rollen innebär att jag ger råd till myndighetens ledning och medarbetare i både strategiska frågor och konkreta fall. Jag genomför också egna granskningar, bevakar rättsutvecklingen och lämnar rekommendationer om vad myndigheten kan förbättra i sin personuppgiftsbehandling. I rollen ingår även viss samverkan med Integritetsmyndigheten, IMY och Säkerhet- och integritetsnämnden, SIN samt att vara med i internationella sammanhang med dataskyddsombud från Europol och andra medlemsstater.

För mig handlar det både om att värna allas våra grundläggande fri- och rättigheter och att bidra till polisens utveckling och förtroende.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Det varierar ganska mycket. Vissa dagar är det ett högt tempo med möten om aktuella händelser eller avstämningar med myndighetens jurister i olika rättsliga frågor. Ibland är det lugnare och jag kan själv undersöka hur någonting fungerar i myndigheten och bedöma om det är något som rikspolischefen eller någon annan behöver känna till. Dataskyddsombudet har en självständig roll så det finns goda möjligheter att själv styra över hur man vill lägga upp arbetet och fördela sin tid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Kombinationen av integritetsfrågor och utvecklingen av den brottsbekämpande verksamheten är såklart väldigt spännande. Särskilt med de ambitioner som myndigheten har på båda dessa områden. Det är också roligt att vi är många som arbetar tillsammans med dataskyddsfrågorna utifrån olika roller. Vi är flera dataskyddsombud som stöttar varandra och har ett nära samarbete med specialiserade jurister. Jag kan verkligen rekommendera polisen för den som vill arbeta med dessa frågor i ett större sammanhang och göra skillnad.