Sök

Behandling av personuppgifter vid informationsutskick

Polismyndigheten genomför regelbundet utskick av information till allmänheten. Sådana utskick görs med hjälp av externa bolag. För närvarande har Polismyndigheten avtal med Exakta Print AB och Astice AB.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid utskick av informationsmaterial. Bolagen behandlar uppgifterna för Polismyndighetens räkning som personuppgiftsbiträde i enlighet med särskilda avtal. Inför utskicken begärs offentliga uppgifter om namn och adress till personer i aktuell målgrupp in för Polismyndighetens räkning och lämnas till tryckeriet. Uppgifterna sparas bara så länge de behövs för att kunna genomföra aktuellt utskick och raderas sedan. Som längst sparas uppgifterna 3 månader efter att utskicket gjorts.

Behandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och ändamålen kan exempelvis vara att informera om polisutbildningen eller att öka medvetenheten om bedrägerier.