Sök

Att söka asyl i Sverige

Utländska medborgare som saknar tillstånd att vistas i Sverige men vill ansöka om asyl ska vända sig till Migrationsverket. Den som söker asyl har rätt att stanna i Sverige under hela den tid som ansökan prövas.

Enligt utlänningslagen är det inte straffbart att hjälpa en person att ta sig till Sverige för att söka asyl, om personen söker asyl omedelbart vid ankomsten.

Att däremot hjälpa någon att resa in i Sverige eller passera genom landet kan enligt utlänningslagen vara straffbart.

  • Att hjälpa en person olovligen in i Sverige kan misstänkas vara människosmuggling, oavsett om det sker mot betalning eller ideellt.
  • Om det uppstår en misstanke om att det pågår människosmuggling när polisen möter människor som vill söka asyl i Sverige, är varje polis skyldig att rapportera och utreda det.
  • Varje bedömning av om en händelse utgör brott eller inte utgår från omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan om till exempel uppsåt, avgörs av åklagare och ytterst domstol.

Polisens arbete med asylsökande

När polisen möter en människa som säger att han/hon vill söka asyl i Sverige ska polisen hjälpa den asylsökande att få kontakt med Migrationsverket. Migrationsverket hanterar asylansökningarna och mottagandet av den sökande.

Polisens arbete med asylsökande styrs av utlänningslagen och sker i nära samverkan med Migrationsverket.