Sök

Entry Exit System - nytt EU-system för gränskontroll

Under hösten 2024 ska ett nytt in- och utresesystem införas för alla medborgare i ett land utanför EU som reser till eller från Schengenområdet för kortare vistelser.

Det nya systemet kallas Entry Exit System (EES) och införs samtidigt av alla länder i Schengenområdet.

Berörda resenärer ska, förutom att visa pass och eventuella andra tillstånd, lämna ett ansiktsfoto och fingeravtryck i samband med gränspassage vid Schengenområdets yttre gränser. Informationen registreras i en personakt tillsammans med tid och plats för in- eller utresa. Entry Exit System ersätter dagens manuella stämpling av pass.

EU- och Schengenmedborgare omfattas inte av Entry Exit System. Personer som är medborgare i ett annat land och som uppvisar uppehållstillstånd eller uppehållskort omfattas inte heller.

Säkrare gränser

Entry Exit System ska göra det enklare att identifiera resenärer som försöker resa in eller ut från Schengenområdet under felaktig identitet eller med förfalskat pass samt personer som har vistats inom Schengenområdet längre än tillåten tid. Systemet kommer även att bidra till arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott samt annan allvarlig brottslighet.

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Informationen som har registrerats i resenärens personakt raderas normalt efter tre år. Mer information om personuppgiftsbehandling i Entry Exit System kommer inför att systemet tas i drift.

Länder i Schengenområdet

Entry Exit System införs samtidigt i alla länder i Schengenområdet. På vår sida Tredjelandsmedborgare kan du läsa om vilka länder som ingår i Schengenområdet.

Startdatum inte fastställt

Entry Exit System har inte startat. Planerad start är hösten 2024 efter beslut från EU.

Läs mer om Entry Exit System på EU:s officiella webbplats. Informationen går att översätta till EU:s 24 officiella språk.