Sök

Tack för ditt tips!

Ditt tips hjälper oss att bekämpa och förebygga brott. Har du lämnat kontaktuppgifter kan vi höra av oss om vi bedömer att det behövs. 

Vill du lämna ytterligare information?
Du är anonym när du skickar in ditt tips via webben. Det går därför inte att lägga till information för ett tips som du redan skickat. 

Ring oss på 114 14, eller skicka in ett nytt tips. 

Polismyndigheten