Internationella regelverk

Här finns de mest centrala internationella regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, på regeringens webbplats, Wien den 20 december 1988.

EU-direktiv 2015/849, på EUR-lex webbplats, om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (fjärde/femte penningtvättsdirektivet).

EU-förordning 2015/847, på EUR-lex webbplats, om information som ska åtfölja överföringar av medel.

EU-direktiv 2017/541, på EUR-lex webbplats, om bekämpande av terrorism.

EU-direktiv 2018/1673, på EUR-lex webbplats, om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser.

FATF Recommendations, på The Financial Action Task Force:s webbplats (in English).

Världskarta och sedlar

Bild: Mostphotos