Nationell lagstiftning

På denna sida finns de mest centrala nationella regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lag (2017:630), på riksdagens webbplats, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förordning (2009:92), på riksdagens webbplats, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lag (2017:631), på riksdagens webbplats, om registrering av verkliga huvudmän.

Lag (2014:307), på riksdagens webbplats, om straff för penningtvättsbrott.

Lag (2002:444), på riksdagens webbplats,  om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Svenska flagga och EU:s flagga som fogas ihop i ett pussel

Bild: Mostphotos