Nätfiske, phishing – skydda dig

Var misstänksam om du får e-post eller sms där du exempelvis uppmanas att klicka på en länk och ange dina personliga koder. Följ aldrig sådana instruktioner. Det finns inga seriösa företag eller banker som skulle skicka ett sådant meddelande.

Vid nätfiske, eller phishing, är det vanligt att du uppmanas att klicka på en länk där exempelvis en extra bokstav eller siffra lagts till i webbadressen. Den falska länken går till en sida som är identisk eller snarlik med den ursprungliga.

Lyssna på livesändning om hur du blir säker på nätet

Den 15 oktober mellan 09.00-11.00 kan du lyssna på ett livesänt evenemang där bland annat Jan Olsson från polisen berättar om hur nätfiske går till, vilka konsekvenser det kan få och hur du skyddar dig.

Bli säker på nätet! av Internetstiftelsen

Tänk säkert 2021

I oktober pågår EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige arrangeras månaden av Polismyndigheten och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) genom kampanjen Tänk säkert. 

Om Tänk säkert 2021, hos msb.se. 

Du kan enkelt tro att det är den rätta webbadressen, men är helt i händerna på bedragare. Du känner dig trygg och är därför inte observant på samma sätt som vid till exempel okända länkar.

Ett exempel på detta är om du skulle uppmanas att kontakta polisen genom att klicka på länken www.polisens.se. Skillnaden finns där i form av ett s, men är knappt synbar.

Klicka bara på kända länkar

Tänk på att vara försiktig med att klicka på länkar eller ladda ned program som kommer via e-post, sms eller olika typer av forum – särskilt om du inte känner till avsändaren. Om du är osäker på om en fil skulle kunna innehålla virus eller annan skadlig kod bör du avstå från att ladda ner den.

Om du klickar på en okänd länk kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att datorn till och med går sönder.

Ta även för vana att logga ut från webbsidor då du har utfört ditt ärende.

Skydda din dator

Se till att din dator är skyddad mot virus och annan skadlig kod genom att installera brandvägg och antivirusprogram – och aktivera automatiska uppdateringar för både operativsystem och programvaror.

Virus eller annan skadlig kod som drabbar din dator kan förstöra information eller ge obehöriga möjligheter att fjärrstyra din dator. Om någon ber dig stänga av säkerhetsfunktioner, för att exempel kunna leverera en tjänst, bör du inte följa den uppmaningen.

Det finns exempel på skadlig programvara som laddas ner till datorn efter ett klick på en länk i webbläsaren, och registrerar det du skriver på din dator. Den skadliga programvaran märks inte för dig som användare. På så vis kommer bedragaren över exempelvis lösenord och kortuppgifter. 

Säkra dina lösenord

Undvik att personlig information såsom inloggningsuppgifter sprids till obehöriga genom att säkra dina lösenord.

Så här säkrar du dina lösenord:

  • Lämna aldrig ut dina lösenord.
  • Använd starka lösenord, gärna en lösenordsfras, med många tecken och stor teckenvariation.
  • Använd om möjligt en lösenordshanterare som hjälper dig skapa och hantera starka lösenord.
  • Använd olika lösenord till olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
  • Använd tvåfaktorinloggning där det går.