Sök

Rima, civil utredare inom grova brott

Även om Rima funderat på att vidareutbilda sig till polis känner hon att rollen som civil utredare innebär tillräckligt stora befogenheter. Hon genomför själv många av stegen i en utredning, till och med när det gäller grova brott som mordförsök.

Den civila utredaren Rima. Foto.

– Jag har alltid velat jobba inom polisen, speciellt med utredningar, säger Rima som arbetat 3 år som civil utredare på lokalpolisområdet Farsta.

– Det är hela tiden ett samspel mellan civil och polis där vi kompletterar varandras styrkor. Just nu jobbar hon enbart med mordförsök.

– Det är jakten på en gärningsperson och det analytiska arbetet som gör det så spännande.

Leta mönster är roligaste

Min arbetsdag kan innebära allt från att jag håller förhör, är med vid husrannsakan till att jag går igenom mobiltömningar för att fastställa bevis. Att ha en stor mängd material som från början är helt osammanhängande är roligast att bita i. När ett ärende granskats utifrån olika perspektiv träder så småningom ett tydligt mönster fram. Plötsligt hittar man en viktig pusselbit som för hela ärendet framåt.

Helikopterperspektiv – bra för att kunna djupdyka i detaljer

– För att bli en bra civil utredare tror jag att det är viktigt att man har både tålamod och lite fallenhet för det, att se mönster, säger hon. Liksom förmågan att höja blicken - att se det stora hela för att kunna djupdyka i detaljerna.

– Resultatet av mitt arbete går sedan vidare till en åklagare som tar beslut om bevisningen räcker för en potentiellt fällande dom. Även om det blir rutin är det en särskild glädje, när man kan avsluta ett kapitel och påbörja ett nytt ärende.