Sök

"Metoderna vi utvecklar används i polisens utredningsarbete"

Denise arbetar med it-forensik inom bild- och ljudanalys och finns på sektionen för informationsteknik på polisens nationella forensiska centrum, NFC.

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

- Vi jobbar med automatisk bild- och ljudanalys. Vi utvecklar metoder för att automatiskt kunna analysera stora mängder video- och ljudmaterial, exempelvis att kunna filtrera fram en bil med en viss registreringsskylt i flera veckor långt material. Metoderna kan sedan användas i polisens utredningsarbete där stora datamängder behöver analyseras. Eftersom teknikutvecklingen är så snabb inom det här område är det också viktigt att vi håller oss uppdaterade genom omvärldsbevakning.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Något som är positivt med min roll är att arbetsdagarna är väldigt varierande. En dag kan jag sitta med programmering, en annan dag kan det röra sig om att hålla i en utbildning för poliser i regionerna som ska arbeta med automatisk bildanalys. För att hänga med i utveckling kan jag vara med i en konferens eller läsa artiklar. 

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

- Sök! Här får du vara en del av den tekniska utvecklingen inom ett väldigt spännande område. Du behöver inte ha någon forensisk bakgrund, utan det är utbildning och erfarenhet som du får på jobbet.