Sök

"Att vara med och bidra i brottsutredningar tilltalar mig"

Erica Hedberg är it-forensiker inom bildbiometri.

Polisanställd står utanför en polisstation. Foto.

Erica Hedberg är it-forensiker inom bildbiometri.

Vad jobbar du och dina närmsta kollegor med?

- Vi gör en massa olika saker, men kärnan är de forensiska undersökningarna. I min grupp handlar det om jämförande bildundersökningar, med syfte att bedöma identitet på avbildade personer och objekt. Utöver det jobbar vi med FoU (forskning och utveckling, reds.anm.), processtyrning, utbildning och så ingår vi i flera nationella och internationella samarbeten.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- När jag utför en forensisk bildjämförelse granskar jag bild och, eller video och jämför aktuell person eller aktuellt objekt med ett jämförelsematerial. Undersökningen dokumenteras noggrant i ett arbetsblad. Våra undersökningar medgranskas alltid, vilket innebär att en kollega granskar kritiska moment i undersökningen, såsom noterade observationer och värderingar av jämförelser. Resultat och slutsats från undersökningen dokumenteras i ett sakkunnigutlåtande, som skickas till beställaren av undersökningen. Innehållet i mina arbetsdagar varierar dock, vilket jag uppskattar. Mina vanligaste arbetsuppgifter är dessa bildundersökningar, men också uppgifter som rör metodutveckling och utbildning för olika målgrupper inom rättsväsendet.

Vad vill du säga till någon inom it-området som funderar på it-forensik och polisen som arbetsplats?

- Sök! Det är ett intressant och givande jobb där man är en viktig pusselbit i rättskedjan. Och du kommer till en väldigt spännande arbetsplats och får vara med och bidra i brottsutredningar. Det är vad som tilltalar mig.