Sök

Jonas, verksamhetscontroller

Jonas arbetar sedan maj 2020 som verksamhetscontroller på polisens ekonomiavdelning i Stockholm. Jonas har tjugo års arbetslivserfarenhet kompletterat med utbildning inom juridik och statsvetenskap.

Jonas står vid entrén till polishus och har polisloggan bredvid sig.

Varför sökte du jobbet?

– Jag har i femton års tid haft med statistik- och uppföljningsfrågor att göra så gott som dagligen. Tidigare arbetade jag som verksamhetscontroller på Försäkringskassan. Det var mycket lärorikt och givande, men nu kände jag att jag någon gång skulle vilja pröva en liknande roll någon annanstans. Polisen framstod i och med sitt uppdrag, sin samhällsfunktion och sin synnerligen omfattande verksamhet som lockande. Jag hade också hört gott om polisen som arbetsplats, så när jag läste annonsen var det inte mycket att fundera på.

Vad gör du?

– Bland annat arbetar jag med den löpande rapporteringen till regeringen och myndighetsledningen. Det är en mängd olika resultat av skiftande karaktär som varje månad ska sammanställas, värderas och presenteras. Jag är även inblandad i det myndighetsöverskridande arbetet med att ta fram prognoser för rättskedjan i sin helhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Just nu är det särskilt roligt att sätta mig in i hur brottsstatistiken fungerar. Brottskoder och antalsräkning – det är verkligen som att kliva in i en ny värld.