Sök

Lovisa, gruppchef ekonomi

Lovisa arbetar sedan 2011 på ekonomiavdelningen i Linköping, där de är 50 medarbetare och hanterar Polismyndighetens ekonomiska redovisning och ekonomiadministration, in- och utbetalningar samt upprättande av Polismyndighetens årsbokslut.

Lovisa mot en ljus vägg och tavla med polisvapnet på.

Berätta om din karriär!

– Som 20-åring började jag min anställning på Polismyndigheten som ekonomihandläggare i reskontran, där utförs bland annat löpande redovisning avseende in- och utbetalningar, fakturahantering och betalningsuppföljning. Efter några år fick jag uppdrag som verksamhetsspecialist i leverantörsfakturaprocessen och arbetade med att kvalitetssäkra och effektivisera processen. Med anledning av en verksamhetsförändring 2019 skapades en ny grupp och jag fick möjlighet att testa på rollen som gruppchef. Jag har fått vara med från start med planering, rekrytering samt mottagande av arbetsuppgifter och medarbetare och det har varit en jättespännande och kul resa. Nu fortsätter resan tillsammans med mina medarbetare för vidare utveckling av verksamheten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få vara med och påverka verksamheten i den ständiga utvecklingen samt att jag har fått möjligheten att kompetensutveckla mig.
Att jag har haft bra kollegor och chefer som trott på mig och gett mig möjligheter att utvecklas!