Sök

Yasmina, finansiell controller

Yasmina är utbildad civilekonom och började 2018 som finansiell controller på ekonomiavdelningen.

Yasmina står utanför entrén till polishuset med polisloggan bredvid på en betongvägg.

Varför sökte du jobbet?

– Jag fick upp ögonen för Polismyndigheten via en tidigare kollega. För mig känns det givande att jobba på en arbetsplats som har ett så samhällsviktigt uppdrag som polisen har.

Vad gör du som finansiell controller?

– I grunden handlar mitt arbete om att hjälpa till att styra verksamheten så att resurser används så effektivt som möjligt. I min vardag arbetar jag främst med budget, prognos och ekonomiska analyser. Arbetet sker i nära samarbete med budgetansvariga chefer och andra medarbetare. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Mötet med alla fantastiska kollegor och chefer! Jag upplever att det finns ett öppet klimat, där folk gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Jag tycker även att det är roligt att vara med i projekt och påverka det utvecklingsarbete som sker.