Jobba hos oss – nationella insatsstyrkan

I huvudsak är det insatspoliser som rekryteras till nationella insatsstyrkan (NI) men även tjänster inom support, utbildning och operativa funktioner efterfrågas. Rekrytering sker både internt inom polisen och externt.

Nationella insatsstyrkan

Jobb i supportgruppen NI

I början på 2023 kommer NI rekrytera till supportgruppen. Tjänster som kan bli aktuella har inriktning, fordon, IT-teknik, och vapen. Håll utkik på Lediga jobb på polisen.se.

Medarbetare på NI

Nationella insatsstyrkan har ett välutvecklat medarbetarskap där uppdraget och sektionens roll lyser starkt. Utrymmet för medarbetare är stort och verksamheten leds med en stark kultur som utgår från gemensamma värderingar.

Motivation, samspel med kollegor och stort ansvarstagande är nycklar som gör NI till en fantastisk arbetsplats. Det är även tydligt att medarbetare utvecklar stor tillit till sig själva och andra, utvecklas att kunna hantera stor frihet och förmåga att leda sig själv oberoende situation eller roll. Tillsammans med ett välutvecklat ledarskap och tydligt uppdrag så skapas en god arbetsmiljö som ger stor personlig utveckling.

Arbeta som insatspolis vid NI

I tjänsten som insatspolis ingår man i en insatsgrupp. Förutom operativa insatser genomförs återkommande utbildningsinsatser för grundförmågan som insatspolis samt utvecklingsverksamhet inom specialistområdet. Fördelningen är ungefär att 50 procent av arbetstiden avsätts för utbildning, träning, övning och resterande går mot operativa uppdrag.

NI har beredskap dygnet runt, året om och i arbetet ingår även att ha beredskap ett antal veckor varje år. Under dessa veckor ska operatören snabbt kunna gå i tjänst vid händelse av larm. Övrig tid alltid tillgänglig.

Frågor och svar om rekrytering

Läs ett reportage om NI i Dagens Nyheter: Nationella insatsstyrkan inifrån

Söka tjänst som insatspolis

Rekrytering av insatspoliser till NI sker vartannat år. Rekrytering av insatspoliser görs både internt i polisen (polisexamen) och externt från närliggande myndigheter.

Nästa ordinarie rekrytering genomförs 2023/2024 och är öppen för poliser och yrkeserfarna från de vapenbärande myndigheterna. Urvalstester kommer genomföras under vintern 2024 och arbetsprov under våren 2024. Är du intresserad att söka bör du ha deltagit på någon informationsträff med NI. Datum för informationsträffar och sista ansökningsdag hittar du på den här sidan under våren 2023.

Behörighet att söka till funktionen insatspolis vid NI

För att vara behörig att söka NI:s ordinarie rekrytering 2023 måste du senast den 1 januari 2024 ha polisexamen eller utbildning och viss yrkeserfarenhet från någon av följande myndigheter:

 • Polisiär grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat.
 • Minst fyra års anställning vid Försvarsmakten (exempelvis GSS/T eller GSS/K) inklusive Försvarsmaktens militära grundutbildning. Den totala aktiva tjänstgöringstiden, inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildad på pistol 88 med godkänt resultat.
 • Kustbevakningens grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat inklusive minst fyra års tjänstgöring inom Kustbevakningen. Den aktiva tjänstgörningstiden inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildats och burit tjänstevapen i myndighetsutövning.
 • Tullverkets grundutbildning inklusive minst fyra års tjänstgöring inom den brottsbekämpande verksamheten. Den aktiva tjänstgörningstiden inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildats och burit tjänstevapen i myndighetsutövning.

Sökande som får anställning och inte är polisutbildad kommer utbildas till poliser i enlighet med Polisutbildning för specialister, förordning 2014:1105, Riksdagens webbplats. Denna utbildning är kortare än den normala polisutbildningen och grundar sig på att studenten har tidigare utbildning och erfarenhet. I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har mycket god potential att tillgodogöra sig utbildningen. 

Sökande som inte har polisexamen måste uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:

 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • Grundläggande högskolebehörighet.
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen

Personliga egenskaper

För tjänsten som insatspolis vid NI läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna och det krävs att du:

 • Har ansvarskänsla.
 • Har en mycket god förmåga att fatta rätt beslut under påfrestande förhållanden.
 • Fungerar bra i grupp samt är öppen, ärlig och empatisk.
 • Är ihärdig och inte förhindras av motgångar för att slutföra en arbetsuppgift.
 • Är flexibel och har förmåga att förhålla dig till ändrade förutsättningar.
 • Är kreativ och kan se flera lösningar på problem.
 • När situationen kräver kan ta initiativ och visa beslutsamhet.
 • Har mod att utföra riskfyllda arbetsuppgifter
 • Har mycket god fysik samt mycket god vattenvana.
 • Har fallenhet för skytte och taktik.
 • Är fullt frisk enligt följande:
  - Normal hörsel.
  - Normal rörlighet i skelett och muskulatur.
  - Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem.
  - Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering.
  - Normalt färgseende.
  - Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling.
  - Fullgod syn utan korrektion (kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 0,8bilateralt.
  Kirurgiskt synkorrigerade som klarar sluttest och genomför grundutbildning med godkänt resultat kan tjänstgöra vid NI, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

Fysiska krav för behörighet

Dessa fysiska tester kan du behöva komma att göra under din ansökningsprocess för att bli insatspolis vid NI. Du kommer att jämföras med andra och ett högre fysresultat innebär att du får en högre konkurrenskraft under antagningsprocessen:

 • Chins med 25 kilo – Max reps
 • Dips med 25 kilo – Max reps
 • Marklyft 120 kilo – Max reps
 • Repklättring – 5 meter, bara armar på så kort tid som möjligt
 • Harres test – Så snabbt som möjligt
 • Beeptest – Så hög nivå som möjligt
 • Coopertest – 2800 meter på så kort tid som möjligt