Sök
Stäng Meny

Förstärkt regional insatsstyrka – Stockholm

Stockholms insatsstyrkas huvuduppdrag är att dygnet runt tillhandahålla insatskapacitet, förhandling och ledning för att kunna ingripa i särskilt farliga och komplicerade situationer. Insatsstyrkan Stockholm har ett regionalt samt nationellt ansvar.

Piketen

Bild: Piketen

Stockholms insatsstyrkas huvuduppdrag är att dygnet runt tillhandahålla insatskapacitet, förhandling och ledning för att kunna ingripa i särskilt farliga och komplicerade situationer, till exempel vid gisslansituationer, grova rån, utpressning, bevissäkring med hög eller låg hotbild.

Insatsstyrkan Stockholm har ett regionalt samt nationellt ansvar och ingår i det Nationella insatskonceptet (NIK).

Att jobba hos oss

Hos oss jobbar insatspoliser, insatsledare, instruktörer, förhandlare och krisstödshandledare, support och logistik. Tillsammans är vi Insatsstyrkan Stockholm.

Vi erbjuder en utmanande och utvecklande arbetsplats med en hög operativ närvaro. Kännetecken för vår arbetsplats är en stark trygghet och ett stort engagemang. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund och har ett stort fokus på uppdraget.

Arbetstider

I grunden jobbar en insatspolis i en insatsgrupp på en fast skifteslista. Dock kan arbetstiderna ändras pga uppdragets flexibilitet. 25 % av arbetstiden är utbildning.

Rekrytering

Rekryteringsprocessen ser ut enligt nedan och sträcker sig över 6-8 månader:

 • Inledande tester
 • Intervju med personal från Insatsstyrkan
 • Psykologiska tester
 • Psykologintervju
 • Läkarundersökning
 • Arbetsprov

Rekryteringen till sektionen är en process som i normalfallet sträcker sig över ett års tid. Rekryteringen har olika skeden där du som sökande testas mot den kravprofil som vi har kopplat till tjänsten. I stort sett så omfattar den alla delar av din person men med fokus på olika delar i olika skeden. Ditt testförfarande kan när som helst avbrytas om du inte bedöms matcha kravprofilen.

Grundläggande fyskrav:

 • Beeptest, godkänd nivå: 11
 • Armhävningar med släpp, godkänd nivå: 20 st
 • Pull-ups med 20 kg, godkänd nivå: 2 st
 • Statisk plankposition "plankan", godkänd nivå: 120 sekunder
 • Marklyft 100 kg, godkänd nivå: 10 st
 • Steptest med 20 kg, godkänd nivå: 75 st per ben
 • Harres test, godkänd nivå: 13 sekunder

I slutskedet av rekryteringen prövas du i ett antal tjänsterelaterade moment och övningar över en längre tid. När du har bedömts som godkänd så påbörjar du en grundutbildning på sektionen som sträcker sig över cirka 20 veckor.