Kontakta registrator i polisregion Nord

Ditt meddelande skickas till en central adress i polisregion Nord. I region Nord ingår: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Meddelandet behandlas av registrator kontorstid helgfria vardagar. Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.

Du kan också kontakta oss på följande postadresser:

Polismyndigheten
Box 463, 901 09 Umeå

Polismyndigheten
Box 707, 831 28 Östersund

Polismyndigheten
Box 50135, 973 24 Luleå

Polismyndigheten
Box 720, 851 21 Sundsvall

Kontaktformulär polisregion Nord

Du kan ladda upp högst 4 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb. Om du har problem med att ladda upp dina filer kan du skicka ditt ärende via e-post istället till registrator.nord@polisen.se.

När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att meddelandet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter