Kontakta registrator i polisregion Väst

Ditt meddelande skickas till en central adress i polisregion Väst. I region Väst ingår: Hallands län och Västra Götalands län.

Meddelandet behandlas av registrator kontorstid helgfria vardagar. Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.

Du kan också kontakta oss på följande postadress:

Polismyndigheten
Region Väst
405 90 Göteborg

Kontaktformulär polisregion Väst

Du kan ladda upp högst 4 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb. Om du har problem med att ladda upp dina filer kan du skicka ditt ärende via e-post istället till registrator.vast@polisen.se.

När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att meddelandet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter