Sök

Tipsa polisen via webben

Ditt tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott. Har du möjlighet vill vi gärna att du ringer men du kan också använda webbformuläret här på sidan.

  • Ring och tipsa på 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg "tips" för att komma vidare.
  • Ring alltid 112 vid akuta ärenden. Det kan till exempel handla om att du ser någon som håller på att begå ett rån eller ett inbrott.
  • Har du en generell fråga eller synpunkt, använd våra kontaktformulär för rikspolischefens kansli och nationella avdelningar samt regioner istället.
    Kontakt – polisens adresser

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

1. Vad vill du tipsa om?

2. När hände det du beskriver?

När hände det du vill tipsa om. Gör ett val eller beskriv själv (obligatoriskt)

Ring 112 för att larma polisen

  • om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.
  • om du vet att ett brott kommer att begås, att ett brott pågår eller att ett brott nyligen har skett – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • om du varit med om en viltolycka i trafiken.

3. Var hände det du beskriver?

Var hände det du vill tipsa om. Gör ett val och beskriv gärna mer detaljerat.

4. Hur fick du reda på detta?

Hur fick du reda på vad som hände – har du sett eller hört själv, eller har du fått reda på det av någon annan.

5. Bilder och filmer

Bifoga bilder. Det går att ladda upp max 4 bilder. Bilderna får inte vara mer än 10 MB sammanlagt. Bilderna måste ha något av formaten jpeg, jpg, gif eller png.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4

6. Hur vill du bli kontaktad? 

7. Välj i vilken region det du vill tipsa om har hänt

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 4 kap. polisens brottsdatalag (2018:1693).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter