Sök
Stäng Meny

Gör en anmälan - teckenspråksfilm

Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. I filmen får du information om hur du går tillväga.

Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen.

Olika sätt att anmäla ett brott

Om brottet är pågående, ring 112.

Vid icke akuta ärenden ring telefonnummer 114 14. Från utlandet ringer du 0046 77 114 14 00. Detta gäller främst om brottet har skett mot dig som person eller vid mer komplicerade brott.

Följande brott kan du anmäla på polisens hemsida:

Gör anmälan direkt

Gör anmälan så snart som möjligt efter att brottet har skett. Det är speciellt viktigt när det gäller grövre brott där Polisen även ska göra en platsundersökning. Om det finns tydliga spår efter gärningsmannen, till exempel skospår eller blodfläckar, beslutar polisen om personal ska komma ut till platsen och göra en teknisk undersökning.

Ha detta tillgängligt vid anmälan

Ha dessa uppgifter tillgängliga när du anmäler ett brott:

  • Personnummer för den som gör anmälan.
  • Personnummer för den som utsatts för brottet, det vill säga målsägande.
  • Målsägandes försäkringsbolag.
  • Tillverkningsnummer, ramnummer, IMEI-nummer eller liknande på det gods som är förlorat eller stulet.
  • Så exakt tid och plats för brottet som möjligt.

När bör jag besöka en polisstation?

I första hand bör du anmäla på polisens hemsida, eller ringa oss på 114 14. Om du har utsatts för misshandel eller andra grova brott där det finns synliga skador bör du personligen besöka en polisstation för att göra en anmälan. Genom att spår och skador kan dokumenteras ökar polisens möjlighet att klara upp brottet.

Fördelar med anmälan

Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns också flera anledningar för dig som privatperson att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott:

  • Det är en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp.
  • Det är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag.
  • Det gör det lättare för dig att eventuellt få tillbaka stulna saker som polisen hittar.
  • Det är viktigt för att brottsstatistiken ska vara rättvisande. Detta hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott.

Tipsa om brott

Du kan även lämna tips till Polisen om brott. Tips kan lämnas dygnet runt på 114 14. Du behöver inte uppge ditt namn.

Nå 112 eller 114 14 via förmedlingstjänst

Denna information saknasi teckenspråksfilmen:

Du som är döv, tal- eller hörselskadad kan använda Post- och telestyrelsens (PTS) förmedlingstjänster texttelefoni.se och bildtelefoni.net för nödnumret 112 och polisens nummer för icke akuta ärenden 114 14.

Läs mer på polisen.se:

Gör en anmälan