Sök
Stäng Meny

Ordningsvaktsutbildningar

Grundutbildning

Grundutbildningen till ordningsvakt omfattar 160 timmar undervisning. Utbildningen ska ge deltagaren de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöring som ordningsvakt. I utbildningen får deltagaren bland annat lära sig brottsförebyggande och trygghetsskapande tillvägagångssätt vid fotpatrullering. Andra exempel på inslag i utbildningen är fysiska och kommunikativa tekniker vid ingripande mot person.

Avgiften för grundutbildningen är 12 500 kr (inklusive moms).

Kursplan Ordningsvakt – grund (pdf, 142 kB)

Ansök till grundutbildning och förordnande som ordningsvakt 

Fortbildning

Ordningsvakter behöver vart femte år fortbilda sig för att få ett nytt förordnande och därmed kunna fortsätta arbeta som ordningsvakt. Fortbildningen omfattar 50 timmar undervisning. Utbildningen syftar till att uppdatera deltagarens kunskaper och färdigheter från grundutbildningen, så att personen ska kunna utöva sitt ordningsvaktsuppdrag på ett rättssäkert sätt.

Avgiften för fortbildningen är 6 250 kr (inklusive moms).

Kursplan Ordningsvakt – fortbildning (pdf, 65 kB)

Ansök till fortbildning och förordnande som ordningsvakt

Särskild utbildning för transport av personer som har omhändertagits (transportutbildning)

Ordningsvakter som ska utföra transport av personer som har omhändertagits måste ha gått särskild transportutbildning. Transportutbildningen omfattar 8 timmar undervisning. Utbildningen ska ge deltagaren de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt kunna genomföra transporter på ett säkert sätt.

Avgiften för transportutbildningen är 6 250 kr (inklusive moms).

Kursplan – Särskild utbildning för transport av personer som har omhändertagits (pdf, 118 kB)

Ansök till transportutbildning