Sök
Stäng Meny

Ansökan om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt

Du ansöker om grundutbildning och förordnande genom att fylla i webbformuläret eller ansökningsblanketten nedan. Ansökan handläggs i den polisregion där du är folkbokförd.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 870 kronor. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en inbetalningsavi. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss.

Utbildningstillfällen

I ansökan ska du uppge önskemål om utbildningsort och utbildningstillfälle. Du kan gå utbildningen i valfri polisregion och utbildningsort. Planerade grundutbildningar i de olika regionerna anges nedan. Vi genomför inte utbildningar på röda dagar, varför vissa grundutbildningar blir förlängda.

Planerade grundutbildningar i polisregion Bergslagen

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

Tester

22 april - 21 maj Ej fastställd 1 mars 2024 Vecka 11 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Mitt

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

Tester

12 februari - 8 mars Ej fastställd November 2023 Vecka 1 2024
18 mars – 16 april INSTÄLLD 26 januari 2024 Vecka 6 2024
27 maj – 24 juni Ej fastställd 5 april 2024 Vecka 16 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Nord

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansöka*

Tester

12 februari - 8 mars Boden 30 november 2023 Vecka 1 2024
27 maj - 24 juni Umeå 5 april 2024 Vecka 16 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Stockholm

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

Tester

12 februari – 8 mars Ej fastställd November 2023 Vecka 1 2024
18 mars - 16 april Ej fastställd 26 januari 2024 Vecka 6 2024
22 april – 21 maj Ej fastställd 1 mars 2024 Vecka 11 2024
27 maj - 24 juni Ej fastställd 5 april 2024 Vecka 16 2024
1 juli – 26 juli Ej fastställd 10 maj 2024 Vecka 21 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Syd

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

Tester

18 mars – 16 april Malmö 26 januari 2024 Vecka 6 2024
27 maj - 24 juni Ej fastställd 5 april 2024 Vecka 16 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Väst

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

Tester

18 mars – 16 april Skövde 26 januari 2024 Vecka 6 2024
22 april - 21 maj Skövde 1 mars 2024 Vecka 11 2024
1 juli – 26 juli Ej fastställd Vecka 21 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Öst

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

Tester

18 mars - 16 april Linköping Januari 2024 5 februari
22 april - 22 maj Linköping Februari 2024 11 mars
1 juli – 26 juli Ej fastställd Vecka 21 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Fysiska lämplighetstester och intervju

Efter att polisen har gjort en inledande lämplighetsprövning kommer du att bli kallad till fysiska lämplighetstester och en personlig intervju. Du måste bli godkänd på testerna och intervjun innan du därefter kallas till utbildningen. 

Utbildningsavgift

Om du kallas till utbildning ska en utbildningsavgift betalas. Observera att det inte är samma avgift som ansökningsavgiften. Avgiften för grundutbildningen är 12 500 kronor (inklusive moms).

Om du anger i ansökan att din arbetsgivare ska betala utbildningsavgiften kommer vi per e-post skicka dig en medgivandeblankett. Den skall fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Om företaget önskar en elektronisk faktura i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se. Företaget behöver bara göra detta en gång.

Ansökan

Webbformulär för ansökan om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat.

Uppgifter om sökande

Underlag

Om du varit bosatt i något land utanför EU och Storbritannien ska du bifoga utdrag ur belastningsregistret eller motsvarande från behörig myndighet i det landet, och en översättning av utdraget genomförd av auktoriserad translator eller motsvarande.

Har du varit bosatt i land utanför EU och Storbrittannien (obligatoriskt)
Ange nedan vem som ska betala utbildningsavgiften (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 192 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Har du frågor om din ansökan ska du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Frågor om tester och grundutbildning kan skickas till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbilldning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter