Sök

Ansökan om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt

Här finns information för dig som vill bli ordningsvakt. Du kan ansöka om grundutbildning och förordnande genom att fylla i webbformuläret eller ansökningsblanketten nedan.

Grundkrav för att bli ordningsvakt

För att bli ordningsvakt måste du

  • ha fyllt 20 år
  • genomgå föreskriven utbildning för ordningsvakt
  • med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget.

För att anses lämplig ska du bland annat

  • ha godkänt betyg i Svenska 1 från gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning
  • kunna springa 2 kilometer på max 12 minuter
  • kunna lyfta och dra en docka som väger 77 kilo minst 15 meter eller motsvarande belastning
  • vara laglydig och bedömas lämplig avseende personliga egenskaper och mognad.

Så här går det till att bli ordningsvakt

1. Ansökan

Ansökan handläggs i den polisregion där du är folkbokförd. Du kan ansöka om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt genom att använda webbformuläret eller blanketten nedan.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 870 kronor. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en inbetalningsavi. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när betalningen är registrerad hos polisen.

Utbildningstillfällen

I ansökan ska du uppge önskemål om utbildningsort och utbildningstillfälle. Du kan välja utbildningstillfällen i vilken region som helst. Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat. Planerade grundutbildningar i de olika regionerna anges nedan och ytterligare utbildningstillfällen publiceras löpande.

Planerade grundutbildningar i polisregion Bergslagen

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

Tester

5 - 30 augusti  Örebro Inställd Inställd 
4 - 29 november Falun 9 augusti 2024 Vecka 36 2024
Januari/
februari 2025
Oklart  4 oktober 2024 Vecka 49 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Mitt

Tester samt grundutbildning hänvisas till Stockholm. 

Planerade grundutbildningar i polisregion Nord

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansöka*

Tester

23 sept-
18 okt

Oklart Pågår

Vecka 26

25 nov-
20 dec
Oklart Komplett ansökan senast 2 augusti

Vecka 38

Feb 2025
(datum ej klart)
Oklart Komplett ansökan
6 december

Vecka 47

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Stockholm

Datum

Ort

Komplett ansökan inskickad  senast*

Tester

30 sep - 26 okt Stockholm/Rosersberg

Fullbelagd

Passerat
11 nov - 6 dec Stockholm/Rosersberg Passerat Tester vecka 38
Utbildningsstart jan 2025 11 okt Tester vecka 45

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Syd

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

Tester

27 maj - 25 juni Malmö FULLSATT FULLSATT
2 -27 sep Malmö FULLSATT Vecka 26 2024
4 - 29 nov Malmö 9 aug 2024 Vecka 36 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Väst

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

Tester

17 juni - 15 juli Skövde 20 april Vecka 19
19 augusti - 13 september Skövde 21 juni Vecka 26
30 september - 25 oktober Skövde 5 juli Vecka 26 & 31
18 november - 13 december Skövde 2 augusti                  Vecka 36

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade grundutbildningar i polisregion Öst

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

Tester

2–27 september Linköping  Komplett ansökan 7 juni  vecka 31
4–29 november Linköping Komplett ansökan 8 juli vecka 36
Januari/februari 2025 Ej fastställd Komplett ansökan 14 oktober vecka 50

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

2. Lämplighetsprövning med fysiska tester och personlig intervju

Polisen gör en lämplighetsprövning där du bland annat kontrolleras i belastnings- och misstankeregistret. Därefter kallas du till att göra fysiska tester och till en personlig intervju. Under intervjun bedöms dina personliga egenskaper. För att bedömas som lämplig bör du ha ett gott omdöme och bland annat vara ansvarsfull, engagerad, lyhörd, flexibel, noggrann och kommunikativ.

Polisens lämplighetsprövning fortsätter under hela ansökningsprocessen. Lämpligheten prövas sedan kontinuerligt under tiden man arbetar som ordningsvakt.

3. Grundutbildning och utbildningsavgift

Om du blivit godkänd på de fysiska testerna och bedöms lämplig kommer du att kallas till grundutbildning som är 160 timmar.

Avgiften för grundutbildningen är 12 500 kr (inklusive moms). Observera att det inte är samma avgift som ansökningsavgiften. I dagsläget är det enbart polisen som anordnar föreskrivna utbildningar för ordningsvakter.

Om du anger i ansökan att din arbetsgivare ska betala utbildningsavgiften via faktura kommer du få en medgivandeblankett via e-post. Den ska fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Om din arbetsgivare vill ha elektronisk faktura i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se. Företaget behöver bara göra detta en gång.

4. Förordnande

Om du blivit godkänd på utbildningen och bedöms lämplig blir du förordnad som ordningsvakt. Förordnandet gäller i högst fem år. För att kunna fortsätta arbeta som ordningsvakt efter det måste du ansöka om ett nytt förordnande och gå en fortbildning.

Ansökan

Webbformulär för ansökan om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat.

Uppgifter om sökande

Du bör kontrollera din e-post regelbundet när du skickat in ansökan till polisen så att du inte missar viktig information om ditt ärende. E-post från polisen kan i vissa fall hamna i mappen för skräppost, så du bör kontrollera även där.

Underlag

Om du har varit bosatt i något land utanför EU och Storbritannien ska du bifoga utdrag ur belastningsregister eller motsvarande från behörig myndighet i det landet. Du ska även bifoga en översättning av utdraget genomförd av auktoriserad translator eller motsvarande.

Polisen kan komma att skicka intyget till det land som intyget kommer ifrån för äkthetskontroll.

Har du varit bosatt i land utanför EU och Storbritannien (obligatoriskt)
Ange nedan vem som ska betala utbildningsavgiften (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om grundutbildning och förordnande som ordningsvakt

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 131 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Har du frågor om din ansökan ska du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Frågor om tester och grundutbildning kan skickas till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbildning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter