Sök

Ansökan om särskild utbildning för transport av personer som har omhändertagits

Om du är ordningsvakt och har ett giltigt B-kört kan du ansöka om att gå särskild utbildning för transport av personer som har omhändertagits (transportutbildning). Ansök genom att fylla i webbformuläret eller ansökningsblanketten nedan.

I dagsläget är det enbart polisen som anordnar föreskrivna utbildningar för ordningsvakter. 

Utbildningen är 8 timmar. 

Utbildningstillfällen

Transportutbildningen hålls i Linköping och det krävs minst 12 deltagare för att ett utbildningstillfälle ska planeras och genomföras.

Om ni önskar anmäla flera deltagare kan ni skicka ett e-postmeddelande till ordningsvaktsutbildning@polisen.se och där ange hur många platser ni bokar och när ni önskar genomföra utbildningen. Varje deltagare måste därefter anmäla sig enligt nedan.

Andra utbildningsorter för 2024 är inte fastställda.

Planerade transportutbildningar

Datum

Plats

Sista dag för komplett ansökan

v23 Linköping  Komplett ansökan 26 april
v26 Linköping Komplett ansökan 24 maj

Utbildningsavgift

Om du kallas till transportutbildningen ska en utbildningsavgift betalas. Avgiften för transportutbildningen är 6 250 kronor (inklusive moms). 

Om du anger i ansökan att din arbetsgivare ska betala utbildningsavgiften via faktura kommer du få en medgivandeblankett via e-post. Den ska fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Om din arbetsgivare vill ha en elektronisk faktura i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se. Företaget behöver bara göra detta en gång.

Ansökan

Webbformulär för ansökan om transportutbildning

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Uppgifter om sökande

Du bör kontrollera din e-post regelbundet när du skickat in ansökan till polisen så att du inte missar viktig information om ditt ärende. E-post från polisen kan i vissa fall hamna i mappen för skräppost, så du bör kontrollera även där.

Uppgifter om förordnande och B-körkort

Underlag

Ange nedan vem som ska betala utbildningsavgiften (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om transportutbildning

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 131 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Har du frågor om din ansökan ska du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Frågor om transportutbildningen kan skickas till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbildning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter