Sök

Ansökan om enbart förordnande

Om du redan genomgått fortbildning sedan du senast förordnades som ordningsvakt kan du ansöka enbart om förordnande som ordningsvakt.

Ansökan

Ansökan handläggs i den polisregion där du är folkbokförd. Du kan ansöka om förordnande som ordningsvakt genom att använda webbformuläret eller blanketten nedan.

Ansökningsavgiften är 870 kronor. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en inbetalningsavi. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när betalningen är registrerad hos polisen.

Webbformulär för ansökan om förordnande som ordningsvakt

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Uppgifter om sökande

Du bör kontrollera din e-post regelbundet när du skickat in ansökan till polisen så att du inte missar viktig information om ditt ärende. E-post från polisen kan i vissa fall hamna i mappen för skräppost, så du bör kontrollera även där.

Uppgifter om förordnandet

Är du förordnad som ordningsvakt? (obligatoriskt)

Underlag

Om du sedan du blev förordnad som ordningsvakt förra gången har varit bosatt i något land utanför EU och Storbritannien ska du bifoga utdrag ur belastningsregister eller motsvarande från behörig myndighet i det landet. Du ska även bifoga en översättning av utdraget genomförd av auktoriserad translator eller motsvarande.

Polisen kan komma att skicka intyget till det land som intyget kommer från för äkthetskontroll.

Har du varit bosatt i land utanför EU och Storbritannien sedan du blev förordnad förra gången? (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om förordnande som ordningsvakt

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 131 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Om du har frågor om din ansökan kan du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbildning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter