Sök

Ansökan om enbart fortbildning

Om du är ordningsvakt och inte har gått någon utbildning som inkluderar ordningshållning på arena eller säkerhetskontroll kan du behöva genomgå en fortbildning för att få befogenhet att utföra sådana arbetsuppgifter.

Bakgrund

Före 2024 fanns det särskilda utbildningar i ordningshållning på arena eller för förordnande som inkluderade tjänstgöring vid säkerhetskontroll i domstol, under vissa offentliga sammanträden, på frivårdskontor eller in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Sedan den 1 januari 2024 ingår dessa moment istället i grundutbildningen och fortbildningen.

Ansökan

Du kan ansöka om enbart fortbildning om dessa tre förutsättningar föreligger:

  • Du är förordnad som ordningsvakt med mer än sex månaders giltighetstid kvar på ditt förordnande.
  • Du har inte tidigare gått utbildning som inkluderar ordningshållning på arena eller tjänstgöring vid säkerhetskontroll/in- och utpasseringskontroll.
  • Du har behov av att kunna utföra de arbetsuppgifter som du inte har genomgått utbildning för.

Ansökan handläggs i den polisregion där du är folkbokförd. Det finns ingen ansökningsavgift, men om du kallas till fortbildning måste du betala en utbildningsavgift. Du kan ansöka om fortbildning genom att använda webbformuläret eller blanketten nedan.

Utbildningstillfällen

I ansökan ska du uppge önskemål om utbildningsort och utbildningstillfälle. Du kan välja utbildningstillfällen i vilken polisregion som helst. Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat. Planerade fortbildningar i de olika regionerna anges nedan. Ytterligare utbildningstillfällen publiceras löpande.

Planerade fortbildningar i polisregion Bergslagen

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

10 – 14 juni Örebro Fullbokad
9 - 13 september Örebro 12 juli 2024
9 - 13 december  Oklart  11 oktober 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Mitt

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

19-23/8 2024 Oklart 28 juni 2024
21-25/10 2024 Oklart 23 augusti 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Nord

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

8 – 12 april Sundsvall Fullbokad
22 – 26 april Östersund Fullbokad
22 – 26 april Boden Inställd
20-24 maj Umeå Fullbokad
8-12 juli Oklart Komplett ansökan passerats
19-23 augusti Sundsvall Komplett ansökan senast 21 juni
19-23 augusti Östersund Komplett ansökan senast 21 juni
21-25 oktober Umeå Komplet ansökan senast 23 augusti

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Stockholm

Datum 

Ort

Komplett ansökan senast*

1–2 juli Rosersberg FULLBOKAD
3-4 juli Rosersber FULLBOKAD
7-8 augusti Västberga FULLBOKAD
19-20 augusti Västberga FULLBOKAD
21-22 augusti Västberga FULLBOKAD
9-10 september FULLBOKAD
11-12 september Fåtal platser kvar
30 sep-1 okt Fåtal platser kvar
2-3 oktober 2 augusti 2024
14-15 oktober 15 augusti 2024
16-17 oktober 15 augusti 2024
11-12 november 10 september 2024
13-14 november 10 september 2024
9-10 december 10 oktober 2024
11-12 december 10 oktober 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Syd

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Malmö 12 januari 2024
19 – 23 februari Malmö 19 januari 2024
26 februari – 1 mars Malmö 26 januari 2024
FULLSATT!
4 – 8 mars
Kalmar 4 februari 2024
FULLSATT!
18 – 22 mars
Kalmar 18 februari 2024
FULLSATT!
8 – 12 april
Malmö 16 februari 2024
FULLSATT!
15 – 19 april
Malmö 23 februari 2024
FULLSATT!
22 – 26 april
Kalmar 1 mars 2024
FULLSATT
13 – 17 maj
Malmö 24 mars 2024
FULLSATT 27 – 31 maj Malmö 7 april 2024
FULLSATT 10 – 14 juni Malmö 21 april 2024
FULLSATT 17 – 21 juni Malmö 28 april 2024
FULLSATT 1 – 5 juli Kalmar 12 maj 2024
12 - 16 augusti Malmö 16 juni 2024
30 sep - 4 okt Ej fastställd 2 aug 2024
11 - 15 nov Ej fastställd 6 sep 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Fler utbildningsomgångar kommer att publiceras inom kort och fortbildningar kommer att bedrivas över hela året.

Planerade fortbildningar i polisregion Väst

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

13 – 17 maj Halmstad Passerat
13 – 17 maj Göteborg Passerat
27 - 31 maj Skövde FULLBOKAT
10 - 14 juni Göteborg FULLBOKAT
19 - 23 augusti Göteborg FULLBOKAT
19 - 23 augusti Halmstad 21 juni
2 - 6 september Göteborg FULLBOKAT
14 - 18 oktober Göteborg 16 augusti
11 -15 november Oklart 13 september

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Öst

Utbildning

Ort

Komplett ansökan senast*

12–16 augusti Linköping  14 juni
23–27 september Linköping 26 juli
4–8 november Linköping  6 september

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Utbildningsavgift för fortbildning

Avgiften för fortbildningen är 6 250 kr (inklusive moms) och utbildningen är 50 timmar. I dagsläget är det enbart Polisen som anordnar föreskrivna utbildningar för ordningsvakter.

Om du anger i ansökan att din arbetsgivare ska betala utbildningsavgiften via faktura kommer du få en medgivandeblankett via e-post. Den ska fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Om din arbetsgivare vill ha elektronisk faktura i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se. Företaget behöver bara göra detta en gång.

När förordnandet löper ut

I god tid innan ditt förordnande löper ut måste du ansöka om nytt förordnande för att kunna fortsätta arbeta som ordningsvakt. Om du redan genomgått en fortbildning sedan du senast förordnandes som ordningsvakt kan du ansöka om enbart förordnande som ordningsvakt. Information om detta finns på  sidan Ansökan om enbart förordnande.

Ansökan

Webbformulär för ansökan om fortbildning

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat.

Uppgifter om sökande

Du bör kontrollera din e-post regelbundet när du skickat in ansökan till polisen så att du inte missar viktig information om ditt ärende. E-post från polisen kan i vissa fall hamna i mappen för skräppost, så du bör kontrollera även där.

Uppgifter om förordnandet

För att ansöka om att enbart genomgå fortbildning måste du redan vara förordnad som ordningsvakt och ha minst sex månaders giltighet kvar på ditt förordnande.

Ange nedan vem som ska betala utbildningsavgiften (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om utbildning som ordningsvakt

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 131 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Om du har frågor om din ansökan kan du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Frågor om utbildningen kan skickas till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbildning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter