Sök
Stäng Meny

Ansökan om fortbildning och nytt förordnande som ordningsvakt

Om du har varit ordningsvakt och ditt förordnande har eller håller på att löpa ut, måste du gå en fortbildning för att bli förordnad igen. Du ansöker om fortbildning och förordnande genom att fylla i webbformuläret eller ansökningsblanketten nedan.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 870 kronor. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en inbetalningsavi. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss.

Utbildningstillfällen

I ansökan ska du uppge önskemål om utbildningsort och utbildningstillfälle. Du kan gå utbildningen i valfri polisregion och utbildningsort. Planerade fortbildningar i de olika regionerna anges nedan.

Planerade fortbildningar i polisregion Bergslagen

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

12 – 16 februari Falun 12 januari 2024
18 – 22 mars Karlstad 18 februari 2024
8 – 12 april Örebro 8 mars 2024
22 – 26 april Falun 22 mars 2024
13 – 17 maj Örebro 13 april 2024
10 – 14 juni Örebro 10 juni 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Mitt

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Söderhamn 12 januari 2024
26 februari – 1 mars INSTÄLLD 26 januari 2024
18 – 22 mars Söderhamn 18 februari 2024
22 – 26 april Söderhamn 1 mars 2024
13 – 17 maj Söderhamn 22 mars 2024
27 – 31 maj Söderhamn 5 april 2024
10 – 14 juni Söderhamn 19 april 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Nord

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Umeå 12 januari 2024
26 februari – 1 mars Skellefteå 26 januari 2024
18 – 22 mars Örnsköldsvik 18 februari 2024
18 – 22 mars Luleå 18 februari 2024
8 – 12 april Sundsvall 8 mars 2024
22 – 26 april Östersund 22 mars 2024
22 – 26 april Boden 22 mars 2024
13 - 17 maj Umeå 20 april 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Stockholm

Datum 

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Stockholm 12 januari 2024
19 – 23 februari Stockholm 19 januari 2024
26 februari – 1 mars Stockholm 26 januari 2024
4 – 8 mars Stockholm 4 februari 2024
18 – 22 mars Stockholm 18 februari 2024
8 – 12 april Ej fastställd 16 februari 2024
22 – 26 april Ej fastställd 1 mars 2024
13 – 17 maj Ej fastställd 22 mars 2024
27 – 31 maj Ej fastställd 5 april 2024
10 – 14 juni Ej fastställd 19 april 2024
17 – 21 juni Ej fastställd 26 april 2024
5 – 9 augusti Ej fastställd 14 juni 2024
19 – 23 augusti Ej fastställd 21 juni 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Syd

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Malmö 12 januari 2024
19 – 23 februari Malmö 19 januari 2024
26 februari – 1 mars Malmö 26 januari 2024
FULLSATT!
4 – 8 mars
Kalmar 4 februari 2024
FULLSATT!
18 – 22 mars
Kalmar 18 februari 2024
FULLSATT!
8 – 12 april
Malmö 16 februari 2024
FULLSATT!
15 – 19 april
Malmö 23 februari 2024
FULLSATT!
22 – 26 april
Kalmar 1 mars 2024
13 – 17 maj Ej fastställd 22 mars 2024
27 – 31 maj Ej fastställd 5 april 2024
10 – 14 juni Ej fastställd 19 april 2024
17 – 21 juni Ej fastställd 26 april 2024
1 – 5 juli Ej fastställd 10 maj 2024
5 – 9 augusti Ej fastställd 14 juni 2024
19 – 23 augusti Ej fastställd 21 juni 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Fler utbildningsomgångar kommer att publiceras inom kort och fortbildningar kommer att bedrivas över hela året.

Planerade fortbildningar i polisregion Väst

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Göteborg FULLBOKAD
12 – 16 februari Skövde 12 januari 2024
26 februari – 1 mars Skövde 26 januari 2024
26 februari – 1 mars Göteborg FULLBOKAD
4 – 8 mars Skövde 4 februari 2024
4 – 8 mars Uddevalla FULLBOKAD
18 – 22 mars Göteborg FULLBOKAD
18 – 22 mars Halmstad FULLBOKAD
8 – 12 april Uddevalla 8 mars 2024
22 – 26 april Göteborg FULLBOKAD
22 – 26 april Uddevalla 22 mars 2024
13 – 17 maj Halmstad FULLBOKAD
13 – 17 maj Göteborg FULLBOKAD
27 – 31 maj Skövde 27 april 2024
10 – 14 juni Ej fastställd 19 april 2024
19 – 23 augusti Ej fastställd 21 juni 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Öst

Utbildning

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Linköping 12 januari 2024
26 februari – 1 mars Linköping 26 januari 2024
18–22 mars Linköping fullbokad
8-12 april 8 mars 2024
22-26 april Linköping 22 mars 2024
13-17 maj Linköping 13 april 2024
10-14 juni Linköping 10 maj 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Utbildningsavgift

Om du kallas till utbildning ska en utbildningsavgift betalas. Observera att det inte är samma avgift som ansökningsavgiften. Avgiften för fortbildningen är 6 250 kronor (inklusive moms).

Om du anger i ansökan att din arbetsgivare ska betala utbildningsavgiften kommer vi per e-post skicka dig en medgivandeblankett. Den skall fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Om din arbetsgivare önskar en elektronisk faktura i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se. Företaget behöver bara göra detta en gång.

Ansökan

Webbformulär för ansökan om fortbildning och förordnande som ordningsvakt

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat.

Uppgifter om sökande

Uppgifter om förordnandet

Är du förordnad som ordningsvakt? (obligatoriskt)

Underlag

Om du sedan du blev förordnad som ordningsvakt förra gången har varit bosatt i något land utanför EU och Storbritannien ska du bifoga utdrag ur belastningsregistret eller motsvarande från behörig myndighet i det landet, och en översättning av utdraget genomförd av auktoriserad translator eller motsvarande.

Har du varit bosatt i land utanför EU och Storbrittannien sedan du blev förordnad förra gången? (obligatoriskt)
Ange nedan vem som ska betala utbildningsavgiften (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om fortbildning och förordnande som ordningsvakt

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 192 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress- och kontaktuppgifter

Adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Har du frågor om din ansökan ska du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Frågor om fortbildningen kan skickas till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbilldning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter