Sök
Stäng Meny

Ansökan om fortbildning och nytt förordnande som ordningsvakt

Om du har varit ordningsvakt och ditt förordnande har eller håller på att löpa ut, måste du gå en fortbildning för att bli förordnad igen. Du ansöker om fortbildning och förordnande genom att fylla i webbformuläret eller ansökningsblanketten nedan.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 870 kronor. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en inbetalningsavi. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss.

Utbildningstillfällen

I ansökan ska du uppge önskemål om utbildningsort och utbildningstillfälle. Du kan gå utbildningen i valfri polisregion och utbildningsort. Planerade fortbildningar i de olika regionerna anges nedan.

Fler tillfällen kommer att publiceras för respektive polisregion inom kort för hösten 2024.

Planerade fortbildningar i polisregion Bergslagen

Datum

Ort

Sista dag för komplett ansökan*

12 – 16 februari Falun 12 januari 2024
18 – 22 mars Karlstad Fullsatt
8 – 12 april Örebro Inställd
22 – 26 april Falun Inställd
13 – 17 maj Örebro Inställd 
10 – 14 juni Örebro 26 april 2024
9 - 13 september Oklart 12 juli 2024
9 - 13 december  Oklart  11 oktober 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Mitt

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

10-14/6 2024  Oklart 26 april 2024
19-23/8 2024 Oklart 21 juni 2024
4-8/11 2024 Oklart 6 september 

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Nord

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

8 – 12 april Sundsvall Fullbokad
22 – 26 april Östersund Fullbokad
22 – 26 april Boden Inställd
20-24 maj Umeå Fullbokad
19-23 augusti Oklart Komplett ansökan senast 21 juni
21-25 oktober Oklart Komplet ansökan senast 23 augusti

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Stockholm

Datum 

Ort

Komplett ansökan senast*

13–17 maj Västberga FULLBOKAD
27–31 maj Västberga FULLBOKAD
10–14 juni Västberga FULLBOKAD
17–21 juni Västberga FULLBOKAD
5–9 augusti Västberga FULLBOKAD
19–23 augusti Västberga FULLBOKAD
9–13 sept Västberga 12 juli
30 sep–4 okt Västberga 2 augusti
14–18 okt Västberga 16 augusti
11–15 nov Västberga 13 september
9–13 dec Västberga 11 oktober

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Syd

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

12 – 16 februari Malmö 12 januari 2024
19 – 23 februari Malmö 19 januari 2024
26 februari – 1 mars Malmö 26 januari 2024
FULLSATT!
4 – 8 mars
Kalmar 4 februari 2024
FULLSATT!
18 – 22 mars
Kalmar 18 februari 2024
FULLSATT!
8 – 12 april
Malmö 16 februari 2024
FULLSATT!
15 – 19 april
Malmö 23 februari 2024
FULLSATT!
22 – 26 april
Kalmar 1 mars 2024
FULLSATT
13 – 17 maj
Malmö 24 mars 2024
FULLSATT 27 – 31 maj Malmö 7 april 2024
FULLSATT 10 – 14 juni Malmö 21 april 2024
17 – 21 juni Malmö 28 april 2024
1 – 5 juli Kalmar 12 maj 2024
12 - 16 augusti Ej fastställd 16 juni 2024
30 sep - 4 okt Ej fastställd 2 aug 2024
11 - 15 nov Ej fastställd 6 sep 2024

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Fler utbildningsomgångar kommer att publiceras inom kort och fortbildningar kommer att bedrivas över hela året.

Planerade fortbildningar i polisregion Väst

Datum

Ort

Komplett ansökan senast*

13 – 17 maj Halmstad Passerat
13 – 17 maj Göteborg Passerat
27 - 31 maj Skövde 23 april FÅ PLATSER KVAR
10 - 14 juni Skövde 23 april
19 - 23 augusti Göteborg FULLBOKAT
14 - 18 oktober Oklart 16 augusti
11 -15 november Oklart 13 september

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Planerade fortbildningar i polisregion Öst

Utbildning

Ort

Komplett ansökan senast*

22-26 april Linköping fullbokad
13-17 maj Linköping fullbokad
10-14 juni Linköping 10 maj 2024
12–16 augusti Linköping  14 juni
23–27 september Linköping 26 juli
4–8 november Linköping  6 september

* Med komplett ansökan menas att ansökan ska ha kommit in till Polismyndigheten samt att ansökningsavgiften ska vara aviserad och betald.

Utbildningsavgift

Om du kallas till utbildning ska en utbildningsavgift betalas. Observera att det inte är samma avgift som ansökningsavgiften. Avgiften för fortbildningen är 6 250 kronor (inklusive moms).

Om du anger i ansökan att din arbetsgivare ska betala utbildningsavgiften kommer vi per e-post skicka dig en medgivandeblankett. Den skall fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Om din arbetsgivare önskar en elektronisk faktura i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se. Företaget behöver bara göra detta en gång.

Ansökan

Webbformulär för ansökan om fortbildning och förordnande som ordningsvakt

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Polisen kan inte garantera att du blir kallad till det utbildningstillfälle eller den ort du önskat.

Uppgifter om sökande

Uppgifter om förordnandet

Är du förordnad som ordningsvakt? (obligatoriskt)

Underlag

Om du sedan du blev förordnad som ordningsvakt förra gången har varit bosatt i något land utanför EU och Storbritannien ska du bifoga utdrag ur belastningsregistret eller motsvarande från behörig myndighet i det landet, och en översättning av utdraget genomförd av auktoriserad translator eller motsvarande.

Har du varit bosatt i land utanför EU och Storbrittannien sedan du blev förordnad förra gången? (obligatoriskt)
Ange nedan vem som ska betala utbildningsavgiften (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Blankett för ansökan om fortbildning och förordnande som ordningsvakt

Om du inte kan använda webbformuläret finns en blankett att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand.

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt och (fylls i digitalt) (pdf, 3 MB)

Blankett för ansökan om utbildning och förordnande som ordningsvakt (skrivs ut och fylls i för hand) (pdf, 192 kB)

Ansökan skickas in via e-post eller vanlig post till polisregionen där du är folkbokförd.

Adress- och kontaktuppgifter

Adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor?

Har du frågor om din ansökan ska du vända dig till den polisregion där du är folkbokförd.

Frågor om fortbildningen kan skickas till ordningsvaktsutbildning@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbilldning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter