Jobba hos oss - ekonomiavdelningen

Vi spelar en viktig och central roll för hela polisens framgång genom att stå för en rad förutsättningar som behövs för att polisen ska kunna nå sin vision om att göra hela Sverige tryggt och säkert.

Hand som håller i 5-kronor

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning.

Vi tillhandahåller en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård, fordonsservice och drift av polisutbildningar vid lärosätena för att bidra till en god arbetsmiljö.

Vi samordnar också Polismyndighetens miljöledning samt ansvarar för myndighetens nationella fordonsförsörjning och interna trafiksäkerhetsarbete.

För att kunna möta vårt breda verksamhetsuppdrag har vi på ekonomiavdelningen en enorm bredd i kompetenser och roller.

Här finns controllers, fastighetsförvaltare, jurister, fordonstekniker, strategiska inköpare, miljösamordnare, lokalvårdssamordnare, redovisningsekonomer och analytiker för att nämna några.

Ekonomiavdelningen består av cirka 465 medarbetare som arbetar på flera orter i landet – flest är vi i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö.

Är du redo för en större uppgift? Välkommen du också!

Sagt om jobbet

Fredrika arbetar sen september 2019 som lokalförvaltare på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri. Under mina första år i arbetslivet arbetade jag som förrättningslantmätare och därefter har jag arbetat med fastighetsförvaltning av kommunägda byggnader, främst skolor och förskolor.

Vad gör du i din roll som lokalförvaltare?

Jag ansvarar för att förvalta, samordna och utveckla befintligt lokalbestånd inom polisområde Västmanland i region Mitt, för att tillgodose att Polismyndigheten har verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler. Arbetet innefattar ansvar för drift och underhåll samt projektledning av ombyggnationer.

I min roll som lokalförvaltare agerar jag kravställare gentemot hyresvärdar och leverantörer och arbetar för att lagstiftning och arbetsmiljökrav uppfylls i våra lokaler. Som lokalförvaltare är jag en stödfunktion till kärnverksamheten och arbetet sker i nära samarbete med den.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är variationen (ingen dag är den andra lik!) och att jag ständigt ställs inför nya utmaningar, vilket gör att jag hela tiden lär mig nya saker.

Jonas arbetar sedan maj 2020 som verksamhetscontroller på polisens ekonomiavdelning i Stockholm. Jonas har tjugo års arbetslivserfarenhet kompletterat med utbildning inom juridik och statsvetenskap.

Varför sökte du jobbet?

– Jag har i femton års tid haft med statistik- och uppföljningsfrågor att göra så gott som dagligen. Tidigare arbetade jag som verksamhetscontroller på Försäkringskassan. Det var mycket lärorikt och givande, men nu kände jag att jag någon gång skulle vilja pröva en liknande roll någon annanstans. Polisen framstod i och med sitt uppdrag, sin samhällsfunktion och sin synnerligen omfattande verksamhet som lockande. Jag hade också hört gott om polisen som arbetsplats, så när jag läste annonsen var det inte mycket att fundera på.

Vad gör du?

– Bland annat arbetar jag med den löpande rapporteringen till regeringen och myndighetsledningen. Det är en mängd olika resultat av skiftande karaktär som varje månad ska sammanställas, värderas och presenteras. Jag är även inblandad i det myndighetsöverskridande arbetet med att ta fram prognoser för rättskedjan i sin helhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Just nu är det särskilt roligt att sätta mig in i hur brottsstatistiken fungerar. Brottskoder och antalsräkning – det är verkligen som att kliva in i en ny värld.

Lovisa arbetar sedan 2011 på ekonomiavdelningen i Linköping, där de är 50 medarbetare och hanterar Polismyndighetens ekonomiska redovisning och ekonomiadministration, in- och utbetalningar samt upprättande av Polismyndighetens årsbokslut.

Berätta om din karriär.
– Som 20-åring började jag min anställning på Polismyndigheten som ekonomihandläggare i reskontran, där utförs bland annat löpande redovisning avseende in- och utbetalningar, fakturahantering och betalningsuppföljning. Efter några år fick jag uppdrag som verksamhetsspecialist i leverantörsfakturaprocessen och arbetade med att kvalitetssäkra och effektivisera processen. Med anledning av en verksamhetsförändring 2019 skapades en ny grupp och jag fick möjlighet att testa på rollen som gruppchef. Jag har fått vara med från start med planering, rekrytering samt mottagande av arbetsuppgifter och medarbetare och det har varit en jättespännande och kul resa. Nu fortsätter resan tillsammans med mina medarbetare för vidare utveckling av verksamheten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få vara med och påverka verksamheten i den ständiga utvecklingen samt att jag har fått möjligheten att kompetensutveckla mig.
Att jag har haft bra kollegor och chefer som trott på mig och gett mig möjligheter att utvecklas!

Madeleine jobbar sedan februari 2020 som projektledare på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet i Västerås. 

Varför sökte du jobb hos oss?

Det var en tillfällighet! Jag besökte polisstationen då jag råkat ut för ett inbrott och reflekterade då över lokalerna och tänkte på all den säkerhet och de speciella krav polisens lokaler har - och att det vore intressant att jobba med det. Senare samma dag ser jag av en slump en jobbannons på polisen och kände att det man beskrev om tjänsten verkade minst lika intressant som det jag tidigare under dagen funderat över.

Vad gör du som projektledare?

– Jag driver tre projekt med nybyggnation av polishus i Örebro, Västerås och Enköping. Min uppgift är att föra fram polisens behov från en första verksamhetsbeskrivning till en inflyttning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att få sätta sig in i en mycket intressant och varierande verksamhet som har mycket specifika behov som också lokalerna behöver stödja. På vägen får jag lära mig massor och träffa många kompetenta, engagerade och trevliga kollegor!

Richard arbetar sedan februari 2020 som gruppchef inom fordonsservice (på ekonomiavdelningen) i Stockholm.

Han är utbildad gruppchef i Försvarsmakten med inriktning på  fordon/transport och har senast jobbat som verkstadschef.

Varför sökte du jobb hos oss?

– Det kanske låter klyschigt, men jag tycker om att göra skillnad. Det jobb vi utför på fordonsservice gör att våra kollegor längst ut på linjen kan påverka utfallet i allvarliga situationer.

Vad gör du som gruppchef?

– Jag leder min personal i att hantera allt från enklare vardagliga saker såsom hjulskiften till omhändertagande av fordon efter olyckor. Poliserna ute på gatan är vår kund och de är beroende av sina fordon och vi måste självklart hålla samma höga service mot dem som en civil verkstad har mot sina kunder. Jag ser över inkomna akuta ärenden från natten eftersom fordonen rullar dygnet runt. Jag kör utsättning/morgonmöte med personalen för att gå igenom dagens plan. Det är mycket planering och uppföljning så att fordonsflottan fungerar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag får oerhört mycket positiv feedback från poliserna för det jobb vi gör och jag känner dagligen hur vårt jobb verkligen gör skillnad!

Yasmina är utbildad civilekonom och började 2018 som finansiell controller på ekonomiavdelningen.

Varför sökte du jobbet?

– Jag fick upp ögonen för Polismyndigheten via en tidigare kollega. För mig känns det givande att jobba på en arbetsplats som har ett så samhällsviktigt uppdrag som polisen har.

Vad gör du som finansiell controller?

– I grunden handlar mitt arbete om att hjälpa till att styra verksamheten så att resurser används så effektivt som möjligt. I min vardag arbetar jag främst med budget, prognos och ekonomiska analyser. Arbetet sker i nära samarbete med budgetansvariga chefer och andra medarbetare. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Mötet med alla fantastiska kollegor och chefer! Jag upplever att det finns ett öppet klimat, där folk gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Jag tycker även att det är roligt att vara med i projekt och påverka det utvecklingsarbete som sker.

Just nu har vi flera lediga tjänster

Här hittar du lediga jobb på polisens ekonomiavdelning.

Sök lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb